Ngành Khí tượng thủy văn thực hiện tốt các phong trào thi đua
 
Với nhiều thành tích xuất sắc trong năm qua, Tổng cục KTTV đã được tặng Huân chương lao động hạng Ba. Ảnh: Hoàng Minh

Với nhiều thành tích xuất sắc trong năm qua, Tổng cục KTTV đã được tặng Huân chương lao động hạng Ba. Ảnh: Hoàng Minh

Theo Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV), trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết thủy văn diễn biến phức tạp, thiên tai bão, lũ liên tiếp xảy ra ở khắp các vùng trên lãnh thổ và lãnh hải của nước ta, ngành KTTV đã không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo ông Lê Hồng Phong – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, với phương châm “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, phong trào thi đua của Tổng cục KTTV đã thu được nhiều thành tích đáng khích lệ với nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Tổng cục KTTV đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng ba do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020"; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen; công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp.

Với các thành tích đạt được từ các phong trào thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác mạng lưới trạm KTTV đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Đội ngũ hơn 500 dự báo viên từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đến các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh đã bám sát tình hình KTTV trên toàn quốc, dự báo sát với thực tế và kịp thời… Công tác cơ sở dữ liệu KTTV đã có những bước tiến tích cực, trong đó đã thực hiện thu nhận toàn bộ tư liệu giấy và tài liệu đã số hóa; nhiều đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả trong tác nghiệp…

Toàn ngành KTTV đã tập trung các nguồn lực để phát triển ngành đồng bộ theo hướng hiện đại hoá và tự động hóa, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật KTTV trong phạm vi cả nước, nâng cao năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV. Trọng tâm là dự báo, cảnh báo các thiên tai liên quan đến lũ, lũ quét, sạt lở đất, cấp báo động lũ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai trong tình hình mới.

Theo Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong, kế thừa những kết quả đạt được, trong 5 năm tới, Tổng cục KTTV tiếp tục tập trung các nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành KTTV giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tạo bước đột phá trên con đường phát triển đi lên của Tổng cục KTTV trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Giai đoạn 2020-2025, ngành KTTV hướng tới mục tiêu “Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực của hệ thống quan trắc và dự báo KTTV, trọng tâm là năng lực dự báo cực ngắn, nhằm nâng cao chất lượng dự báo, phục vụ một cách tích cực hơn các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra và ứng phó với biến đổi khí hậu”, đưa Ngành KTTV nhanh chóng tiệm cận với trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới”, ông Lê Hồng Phong khẳng định.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của Tổng cục trong 5 năm tới, ông Lê Hồng Phong cho rằng, phong trào thi đua của Tổng cục cần tập trung vào: phát triển Ngành KTTV đồng bộ theo hướng hiện đại hóa; lấy việc đầu tư cho khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực làm giải pháp chủ yếu để phát triển; đổi mới phương thức phục vụ của Ngành KTTV theo hướng Nhà nước chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đáp ứng các yêu cầu phục vụ công cộng, phòng tránh thiên tai, bảo vệ cuộc sống, tài sản cho toàn xã hội; hiện đại hóa và tự động hóa hệ thống thông tin truyền dẫn số KTTV, nâng cao vai trò thông tin KTTV và biến đổi khí hậu ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội…

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành KTTV, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành yêu cầu Tổng cục Khí tượng Thủy văn phải xây dựng chương trình thi đua thực chất, kế hoạch triển khai thực hiện thật cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua, trước mắt là thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2020-2025) của cả nước.

Thứ trưởng đề nghị Tổng cục KTTV thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, tập trung các nguồn lực phát triển hệ thống mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn theo hướng tự động hoá; tăng cường mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn tại các đô thị lớn phục vụ dự báo và xử lý các vấn đề liên quan tới ngập úng, ô nhiễm không khí; cảnh báo, dự báo kịp thời chính xác cả các hiện tượng khí tượng thuỷ văn, nhất là các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm; lấy việc đầu tư cho khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực làm giải pháp chủ yếu để phát triển trên cơ sở kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về KTTV, nhất là về các hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh như: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lớn, lũ quét, dông, tố lốc nhằm nâng cao hiểu biết của người dân để chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động./.

Phản hồi

Các tin khác