Phim tài liệu Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng khai thác nhiều tư liệu, hình ảnh quý

Thực hiện đợt tuyên truyền trong dịp tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với các phim tài liệu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình, phim tài liệu Nhiệm kỳ Đại hội XII: Đổi mới - Phát triển đang trình chiếu rộng rãi, Hãng phim tài liệu và điện ảnh Nhân Dân, Báo Nhân Dân đã sản xuất 6 tập phim tài liệu Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng.

Hình ảnh trong bộ phim tài liệu “Bác Hồ với các kỳ Đại Hội Đảng”

Hình ảnh trong bộ phim tài liệu “Bác Hồ với các kỳ Đại hội Đảng”

Với kết cấu gồm 6 tập, mỗi tập 30 phút, phim tài liệu Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng đã đem đến cho người xem nhiều tư liệu, hình ảnh quý góp phần làm rõ hơn ý nghĩa sâu sắc, tư tưởng, phong cách, phương pháp của Bác Hồ, từ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong mỗi đại hội, nhiệm kỳ đại hội Đảng mà Người trực tiếp chỉ đạo. Phim được chuẩn bị công phu, tập hợp được đội ngũ làm phim giỏi nghề, cộng tác viên, chuyên gia nhiều kinh nghiệm, tâm huyết, hình thức thể hiện sinh động và đặc biệt khai thác sử dụng nhiều tư liệu, hình ảnh quý về Đảng, về Bác.

Hiện tại, 6 tập phim tài liệu “Bác Hồ với các kỳ Đại hội Đảng” đang được lựa chọn trình chiếu tại Đại hội Đảng và giới thiệu, trình chiếu tại nhiều sự kiện, triển lãm… nhân dịp Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như trên nhiều kênh truyền hình trong cả nước.

Phản hồi

Các tin khác