Định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai

Thượng tá Đào Tuấn Hùng, Trưởng Công an huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: Qua nghiên cứu văn kiện Đại hội lần này, tôi cho rằng Trung ương đã chỉ đạo chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, bố cục xây dựng logic, khoa học, thể hiện tầm nhìn và trí tuệ cao. Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Thượng tá Đào Tuấn Hùng, Trưởng Công an huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Thượng tá Đào Tuấn Hùng, Trưởng Công an huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang


Tôi đặc biệt đồng tình với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII ở mục X về tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN khi tiếp tục khẳng định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống...”, góp phần hoàn thành mục tiêu tổng quát được xác định đó là: "bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định".

 

Về công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã chỉ đạo chuẩn bị rất chặt chẽ, kỹ lưỡng. Bản thân tôi cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn quan tâm theo dõi, mong muốn công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành nhất quán, dân chủ, khách quan và nghiêm túc. Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những cán bộ có “đủ tài, đủ đức, đủ tầm” đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng.

Nhiệm kỳ tới, Đảng cần đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kiên quyết chống và bài trừ những kẻ thoái hóa biến chất trong hàng ngũ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

 

Công tác tại một huyện vùng cao biên giới phía Bắc, tôi nhận thấy, Đồng Văn cũng giống như những huyện nghèo trong chương trình 30a của Chính phủ đó là giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, thời tiết không thuận lợi, chất lượng nguồn nhân lực thấp, chủ yếu nhận hỗ trợ từ ngân sách cấp trên... Dù trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Đồng Văn chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Trung ương, của tỉnh nhưng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, tôi kỳ vọng rằng, các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp, mở ra hướng phát triển mới cho đất nước; trong đó có thêm các cơ chế, chính sách thiết thực, hiệu quả đối với địa bàn còn nhiều khó khăn, đến đồng bào các dân tộc thiểu số, giúp nhân dân phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nhanh, bền vững, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.


Thiếu tá Phạm Văn Phong, giảng viên khoa Công tác đảng, công tác chính trị, trường Sĩ quan Chính trị: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đất nước đã giành được nhiều thành tựu có ý nghĩa to lớn; uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Thiếu tá Phạm Văn Phong, giảng viên khoa Công tác đảng, công tác chính trị, trường Sĩ quan Chính trị

Thiếu tá Phạm Văn Phong, giảng viên khoa Công tác đảng, công tác chính trị, trường Sĩ quan Chính trị

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, được các tầng lớp Nhân dân rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng. Bản thân tôi hy vọng Đại hội sẽ đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn với tầm nhìn chiến lược, qua đó khơi dậy và phát huy được sức mạnh toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại; đưa đất nước tranh thủ thời cơ, vượt qua nguy cơ, khắc phục được những hạn chế, yếu kém, phát triển bền vững, vươn lên mạnh mẽ. Ban Chấp hành khoá mới sẽ đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia hùng cường.

 

Về công tác nhân sự, bản thân tôi hy vọng, với sự chuẩn bị chu đáo, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Đại hội sẽ sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, là hạt nhân đoàn kết toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ bầu những đồng chí thực sự xứng đáng để lãnh đạo đất nước trong thời gian tới.

 

Lâu nay, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội, những cá nhân bất mãn chính trị luôn tận dụng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước để tăng cường hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Ðảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với sự phát triển đất nước. Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, tôi hy vọng Đảng tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với những quan điểm sai trái, sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp và phản biện của mọi tổ chức xã hội, tầng lớp nhân dân; đồng thời, có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị cho phù hợp. Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đặc biệt cần đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

 

PGS.TS Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong không khí hân hoan chào đón và niềm tin tưởng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh toàn cầu đang có nhiều thách thức như: đại dịch COVID-19 diễn biến khó lường; những khó khăn về đời sống và an sinh xã hội còn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới thì nhân dân Việt Nam ta lại đang được sống trong sự bình yên, ổn định, những giá trị nhân bản được vun đắp và bảo vệ. Đó chính là những ví dụ thiết thực nhất, ghi dấu ấn mang tính lịch sử bởi những quyết sách đúng đắn của Đảng và nỗ lực của Nhà nước đã khơi gợi và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc ta.

PGS.TS Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

PGS.TS Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Trước thềm Đại hội lần này, chúng tôi được tham gia sâu rộng trong quá trình lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Thông qua các buổi tọa đàm do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, lần đầu tiên chúng tôi đã thu hút được sự tham gia của thanh niên Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Úc, châu Âu… cùng tham gia thảo luận. Đã có rất nhiều nhà khoa học, trí thức trẻ ở trong và ngoài nước nghiên cứu sâu sắc các dự thảo, đóng góp những sáng kiến, mong mỏi, nguyện vọng một cách tâm huyết, truyền đi những thông điệp của người Việt trẻ, hướng về cội nguồn, trăn trở với đất nước, bằng tâm sức, trí tuệ và khát vọng vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

 

Dự thảo văn kiện của Đại hội cũng đã cung cấp những đánh giá nghiêm túc về những thành tựu cũng như những thực trạng, khoảng trống còn tồn tại, giúp chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ cũng như ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mỗi người thanh niên với đất nước! Chúng tôi cũng nhìn thấy được mọi nỗ lực của cá nhân mình đều cần thiết và được hòa chung trong chặng đường phía trước của cả dân tộc. Thấy được định hướng phát triển đất nước của Đảng chính là kim chỉ nam mà mỗi cán bộ khoa học – kỹ thuật, trí thức trẻ đều cần đến để khai phóng tất cả tiềm năng của bản thân và biến nó thành giá trị xã hội rộng khắp. 

 

Thanh niên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyên môn – kỹ thuật, các nhà khoa học trẻ, cảm nhận được rõ những kỳ vọng, định hướng mà Đảng gửi gắm với chúng tôi, đặc biệt là vai trò và sứ mệnh của thế hệ trẻ trong sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Trong mục tiêu tổng quát của Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII, Đảng ta đã xác định "khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại". Điều đó cho thấy công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chuyên môn, kỹ thuật trình độ cao, huy động trí tuệ và sức sáng tạo trong lao động sản xuất của toàn dân, cũng như công tác tập hợp trí thức trẻ Việt Nam trên toàn thế giới giữ vị trí then chốt, xuyên suốt trong trục phát triển của nước ta những năm tới.

 

Thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong những gian khổ và hi sinh của các bậc tiền bối cha ông, được ươm mầm và giáo dục, được rèn luyện và bồi dưỡng để đến hôm nay, lịch sử đặt ra cho chúng tôi cần phải phát huy tối đa năng lực và phẩm chất truyền thống của thanh niên Việt Nam, đáp ứng những đòi hỏi phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chúng tôi hướng đến Đại hội XIII của Đảng bằng những rung động và cảm xúc đặc biệt: Hạnh phúc và Tin tưởng! Gần gũi và Lan tỏa!

 

Chúng tôi tin tưởng vào thành công của Đại hội XIII của Đảng và sẽ luôn nỗ lực hết mình, đoàn kết, thống nhất chung trong tập hợp của thanh niên, để cùng chung sức, đồng lòng, hiện thực hóa "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"!

Phản hồi

Các tin khác