Tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thị xã Kỳ Anh rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng

Theo đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cũng đặc biệt quan tâm, hướng tới với nhiều tâm tư, gửi gắm, kỳ vọng vào một Đại hội thành công. Thông qua Đại hội, Đảng ta sẽ bầu ra đội ngũ lãnh đạo cao nhất của đất nước, từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các chức danh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ là những đồng chí có đức, có tài, có tầm nhìn sâu rộng, thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, tâm huyết để lãnh đạo đất nước tiếp tục bứt phá tiến lên, sớm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia thực sự giàu mạnh, hùng cường. Đặc biệt, Đại hội Đảng sẽ đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách mới, mở ra hướng phát triển đất nước phù hợp trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động như hiện nay; phát huy các tiềm lực nội sinh và tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế để phát triển nhanh, bền vững.

Việt Nam sẽ thực sự bứt phá, trở thành môt quốc gia thực sự giàu mạnh, hùng cường

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập với nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức. Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh đánh giá, Đại hội lần này được chuẩn bị rất công phu, đặc biệt công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai minh bạch, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Vì thế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực bày tỏ tin tưởng Đảng ta sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, có những định hướng mới phù hợp, đưa Việt Nam sánh vai cùng các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh kỳ vọng, sau Đại hội XIII, Đảng sẽ tiếp tục có thêm những cơ chế, quyết sách thiết thực hơn nữa giúp các địa phương trong đó có tỉnh Hà Tĩnh và Thị xã Kỳ Anh nói riêng sẽ phát huy hết mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, tạo ra diện mạo phát triển mới ngang bằng với khu vực và các đô thị; có các cơ chế, chính sách đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ, đồng thời quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo, tạo sinh kế cho nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội...Từ đó, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước hùng cường.

Cũng theo Phó Bí Thư Thường trực Thị uỷ Phan Duy Vĩnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển ngày càng mạnh mẽ, các thế lực thù địch tăng cường móc nối, cấu kết với những phần tử cơ hội chính trị, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, phủ nhận mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chúng tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc hết sức tinh vi, xảo trá hòng làm chao đảo, lung lay nhận thức, tư tưởng, niềm tin của quần chúng nhân dân vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng ta. Do đó, thời gian tới, cần tiếp tục công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; tăng cường hơn nữa sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, nâng cao ý chí đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Phát huy vai trò của lực lượng làm công tác tư tưởng, sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng.

Thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, là trung tâm của trí tuệ, hạt nhân của sự đoàn kết, thống nhất từ chi bộ; giữ vững niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày. Đồng thời phải hình thành cơ chế về khuyến khích, động viên, bảo vệ công tác phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Đại hội của niềm tin và hy vọng

Tin tưởng và kỳ vọng vào thành công của Đại hội XIII, đồng chí Bùi Đức Trình, Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh cho rằng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, do đó bản thân cũng như Nhân dân kỳ vọng Đại hội sẽ bàn thảo, đưa ra những quyết sách đúng đắn đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong 5 năm tới. Bày tỏ hy vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, đề ra những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, Ban Chấp hành khoá mới sẽ đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới. Đồng chí Bùi Đức Trình cho rằng, “trong nhiệm kỳ qua, Đảng ta rất quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tôi đồng tình với tinh thần "không có vùng cấm", bất kỳ ai cũng có thể bị kỷ luật, đưa ra xét xử bởi những sai phạm của mình. Qua đó, nhân dân càng có thêm niềm tin, ủng hộ Đảng hơn. Tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Đảng tiếp  tục phát huy kết quả đạt được, quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh chống tham nhũng, loại bỏ sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển”.

Ông Mai Xuân Vị , 68 tuổi, TDP Ba Đồng, phường Kỳ Phương

Ông Mai Xuân Vị , 68 tuổi, TDP Ba Đồng, phường Kỳ Phương

Khẳng định rằng Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, ông Mai Xuân Vị (68 tuổi, TDP Ba Đồng, phường Kỳ Phương) cho biết, bản thân ông đã đọc toàn bộ Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng được đăng toàn văn trên báo chí. Ông Vị đánh giá báo cáo rất đầy đủ và đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế, tồn tại hiện nay, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. “Nhìn thẳng vào yếu kém để khắc phục. Từ đó xây dựng những giải pháp, tạo chuyển biến thật hiệu quả. Đó là điều người dân như chúng tôi mong chờ”, ông Vị chia sẻ.

Điều khiến tôi mong mỏi nhất trong kỳ Đại hội lần này chính là vấn đề nhân sự. Tôi kỳ vọng các đại biểu tham dự Đại hội sáng suốt, công tâm, cân nhắc lựa chọn người có đức, có tài lãnh đạo chèo lái con thuyền đất nước vượt qua khó khăn, thách thức. Đường lối đã rõ nhưng cần có những con người tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, uy tín, đồng thời phải có bản lĩnh chính trị vững vàng. Theo tôi, những người tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước phải thực sự có đức, có tài, có tâm và có tầm; đồng thời, đây cũng phải là những người tiêu biểu cho đạo đức của Đảng ta, dám quyết và hành động mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc" – ông Vi tâm sự.

Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân thị xã Kỳ Anh đều có chung niềm tự hào, phấn khởi và nhiều nguyện vọng tâm huyết. Mong muốn, tin tưởng vào sự thành công của Đại hội, là một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững./.

Phản hồi

Các tin khác