Đoàn đại biểu các tỉnh sẵn sàng tham dự Đại hội XIII với trách nhiệm cao nhất

*Đến thời điểm này, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình tham dự Đại hội XIII của Đảng đã hoàn tất các công việc chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao nhất đóng góp trí tuệ góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình gồm 25 đại biểu đại diện cho 108.500 đảng viên trong toàn tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng; trong đó có 1 đại biểu đương nhiên, 22 đại biểu chính thức do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX bầu và 2 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị phân công sinh hoạt tại Đoàn. Đoàn đã tổ chức đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình làm việc Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị tham luận tại Đại hội, tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho các thành viên trong Đoàn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIII của Đảng.

Thái Bình cũng vinh dự có đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Đại hội. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình dự Đại hội XIII của Đảng biểu thị sự thống nhất cao và chấp hành nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình làm việc của Đại hội. Các thành viên trong Đoàn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đóng góp trí tuệ cao nhất, mang tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đến với Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội. Sau Đại hội, Đảng bộ Thái Bình sẽ kịp thời tuyên truyền về kết quả Đại hội, triển khai quán triệt, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình rất phấn khởi, tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính là nguồn cổ vũ, động viên, tạo nên sức mạnh to lớn để toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nam Định cùng các đồng chí trong Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Ảnh: Báo Nam Định)

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nam Định cùng các đồng chí trong Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Báo Nam Định)

* Dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đoàn đại biểu tỉnh Nam Định có 25 đại biểu gồm 22 đại biểu chính thức được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, 1 đại biểu đương nhiên và 2 đại biểu được Bộ Chính trị phân công sinh hoạt với Đoàn đại biểu tỉnh Nam Định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong, Trưởng đoàn sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Đoàn đại biểu theo Quy chế làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chủ trì mọi hoạt động của Đoàn đại biểu theo sự điều hành chung của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Ngày 20/1, tại buổi gặp mặt  Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng , đồng chí Đoàn Hồng Phong đã quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, quy chế làm việc, quy chế bầu cử, chương trình làm việc và các nội dung của Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngoài việc chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của Đại hội đề ra; các thành viên trong đoàn cũng cần tuân thủ, chấp hành nghiêm nội quy của đoàn, trong công tác họp tổ cũng như trong hội trường. Đoàn đại biểu tỉnh Nam Định dự Đại hội sẽ đóng góp trí tuệ cao nhất, biểu thị thống nhất, quyết tâm cao với quy chế làm việc của Đại hội, quy chế bầu cử trong Đại hội và chương trình làm việc của Đại hội; mang tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định góp phần vào thành công của Đại hội.

*Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh dự Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 21 đồng chí do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV bầu và 2 đồng chí là đại biểu Trung ương phân công tham gia sinh hoạt cùng Đoàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn.

Thảo luận tại cuộc họp của Đoàn vào ngày 14/1, các đại biểu đã bày tỏ sự thống nhất cao với Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội, Chương trình Đại hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, các đại biểu được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần xác định rõ đây là vừa là vinh dự rất lớn nhưng cũng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao trước toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Ngoài việc chấp hành nghiêm các quy chế, quy định, chương trình của Đại hội, mỗi đại biểu tập trung nghiên cứu nội dung các văn kiện để đóng góp, tham gia các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công của Đại hội.

Đồng chí cũng lưu ý, mỗi đại biểu cần đảm bảo về thời gian, trang phục, công tác hậu cần, sức khỏe và thực hiện tốt công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Truyền thông tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Quảng Ninh hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

*Tham dự Đại hội XIII của Đảng, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có 20 đại biểu và một đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được Bộ Chính trị phân công sinh hoạt tại Đoàn.

Thảo luận tại cuộc họp của Đoàn vào ngày 12/1, các đại biểu đã bày tỏ sự thống nhất cao với Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội, Chương trình Đại hội, các văn kiện trình Đại hội...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu: Các đại biểu trong Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh phát huy cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, làm tròn trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội; bảo đảm sức khỏe, nghiên cứu, nắm chắc lịch trình, sinh hoạt, hoạt động của Đoàn; mỗi đại biểu cần có ý thức tự giác cao về chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế của Đại hội đề ra, trong đó có cả việc trả lời phỏng vấn báo chí cũng như công tác bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 tại Đại hội.

 

Phản hồi

Các tin khác