Quảng Trị phấn đấu đạt trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao vào năm 2025
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang tại hội nghị trực tuyến

Đây là phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang tại hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ngày 15/01 với sự tham dự của 3.848 cán bộ, đảng viên tại 27 điểm cầu.

Hội nghị truyền đạt 3 chuyên đề gồm "Những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025", "Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị 5 năm (2015 - 2020); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025" và "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang tại hội nghị trực tuyến

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang tại hội nghị trực tuyến (Ảnh: Trần Tuyển)

Theo đó, nền kinh tế của Quảng Trị đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,16%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đạt 14.105 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt 73.423 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng khu vực phi nông nghiệp, giảm tỉ trong khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào chiều sâu, công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác dân vận được chú trọng, cùng với đó, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả...

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt ra chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo GRDP) bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 7,5 - 8% và giai đoạn 2025 - 2030 đạt trên 8%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85 - 90 triệu đồng và đến năm 2030 đạt trên 150 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 21.500 - 22.500 tỷ đồng, thu nội địa tăng bình quân hàng năm là 10 - 12%/năm, giai đoạn 2025 - 2030 đạt 38.300 tỷ đồng, thu nội địa bình quân hàng năm trên 12%/năm.

Về chỉ tiêu xây dựng Đảng, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, thành lập mới trên 30 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; 100% thôn, bản, khu phố có tổ chức đảng; trong nhiệm kỳ kết nạp 7.500 đảng viên...

Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 mà Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu, giải pháp cụ thể, làm cơ sở để các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện, xây dựng Chương trình hành động, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

Ngoài ra, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể cần tập trung chỉ đạo, phân công thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cũng như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh./.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất