Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng
Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Hương Lan)

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Hương Lan)

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tại Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 do Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức ngày 14/1.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được phổ biến, quán triệt nội dung: Nghị quyết 16-NQ/ĐH ngày 28/10/2020 về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 06-CT/TU ngày 24/12/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 07/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hương Lan)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hương Lan)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, nội dung được phổ biến, quán triệt tại Hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; là một bước chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung để Hội nghị đạt được kết quả cao nhất.

Về những nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương tổ chức việc học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện. Đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ban chỉ đạo bầu cử các cấp, các cơ quan có liên quan cần chủ động tham mưu cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ, các tổ chức hội, đoàn thể nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch 03-KH/TU để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW trên địa bàn tỉnh…

Trong thời gian tới diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cơ quan chức năng tập trung theo dõi sát tình hình tại các địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống về an ninh nhất là dịp trước, trong và sau Đại hội XIII, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tỉnh cần làm tốt công tác thông tin, truyền thông, nhất là việc tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, chính sách mới, thành tựu, triển vọng và cơ hội phát triển của đất nước, của tỉnh, không khí mừng Đảng, mừng Xuân,... nhằm tạo sự đồng thuận cao, khí thế tích cực, phấn khởi, vui tươi trong xã hội. Các đơn vị, địa phương cần tập trung chăm lo để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ động triển khai các biện phòng phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi trước các đợt rét đậm, rét hại được dự báo có thể kéo dài./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất