Sớm cụ thể hóa các mục tiêu, khâu đột phá của Nghị quyết
fgsfgsgd

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Đình Thi trao giấy khen cho Đảng bộ xã Cự Thắng. Ảnh: Thu Thủy

Đây là yêu cầu của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông  tỉnh Phú Thọ Trịnh Hùng Sơn tại hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Trịnh Hùng Sơn nhấn mạnh: Nhiệm vụ trước mắt là đảm bảo công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đảm bảo an toàn an ninh thông tin, nhất là an ninh mạng; đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái thù địch, xử lý nghiêm sai phạm trên internet, mạng xã hội. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cần tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Quang Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2020 của Đảng bộ Sở. Trong đó đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy dân chủ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan.

* Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX vào cuộc sống, Huyện ủy Thanh Sơn (Phú Thọ) đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ huyện Thanh Sơn đã đạt được trong năm 2020, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Đình Thi yêu cầu huyện cần nghiên cứu, sớm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện thành các chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện. Đồng thời, xây dựng quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới…

Năm 2020, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền sự nỗ lực cố gắng của nhân dân các dân tộc trong huyện, 18/19 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất