Xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ XIII của Đảng thiết thực, hiệu quả
 
 

Đó là chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị giao ban công tác dân vận Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2020 do Ban Dân vận Trung ương tổ chức ngày 28/12 tại Hà Nội.

Năm 2020, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, gặp mặt các anh hùng, gia đình có công với cách mạng; các đoàn thăm hỏi, tặng quà; xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng.

Quang cảnh Hội nghị 

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Hướng dẫn quán triệt, triển khai Quy định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Tập trung quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Tập trung hướng dẫn các cấp tham gia góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phản ánh những vấn đề nhân dân quan tâm trong quá trình đại hội đảng bộ các cấp, về các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Phối hợp tổ chức 24 hội nghị lấy ý kiến Nhân dân góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn là tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tập trung nguồn lực chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban Dân vận Trung ương. 

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội bằng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể. Có biện pháp thực hiện tốt công tác dân vận, ổn định tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng theo đặc thù, phạm vi của cơ quan, tổ chức.

Đoàn kết, tập hợp, phát triển tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo,  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng sáng tạo, thiết thực, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; đẩy mạnh các cơ chế phối hợp giữa hệ thống Dân vận với các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp. 

Chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. 

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, năm 2020, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần tích cực vào thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp, tích cực chuẩn bị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặc biệt là góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; vận động hội viên, đoàn viên phòng chống dịch COVID-19, chăm lo cho người dân, đảm bảo phát triển kinh tế, giữ vững ổn định xã hội. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã đi vào lòng dân, tạo hiệu quả nhất định; việc tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

"Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sáng ngày 28/12 cũng nêu rõ: Hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quan trọng tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị mỗi tổ chức cần thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, từ nội dung phát động tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận cần chủ trì, phối hợp với các tổ chức trong Khối triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. 

“MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nắm được những vấn đề Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng để đề xuất, phối hợp giải quyết. Trước mắt, tập trung nguồn lực để thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính và chủ động tham gia hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Phản hồi

Các tin khác