Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Giao thông Vận tải

 Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Lê Văn Dương.

Theo Quyết định số 2519/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2020, ông Lê Văn Dương, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Khoa học công nghệ giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ (KHCN) kể từ ngày 01/01/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chúc mừng đồng chí Lê Văn Dương được Ban Cán sự thống nhất bổ nhiệm vào vị trí Vụ trưởng Vụ KHCN, chúc mừng Vụ KHCN đã một bước kiện toàn được đội ngũ lãnh đạo. Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Vụ KHCN tiếp tục duy trì sự đoàn kết nhất trí trong đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong lĩnh vực KHCN GTVT; Tham mưu cho lãnh đạo Bộ tổng kết công tác KHCN 10 năm qua, tiếp tục tham gia ý kiến vào các quy hoạch, nhiệm vụ KHCN của Ngành. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh "Các văn kiện của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định KHCN là động lực của sự phát triển, giúp thu hẹp khoảng cách với các nước, đặc biệt là chương trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0. Do vậy Vụ KHCN với vai trò của mình phải tham mưu cho Bộ các chính sách để thúc đẩy ứng dụng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số trong ngành GTVT".

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Văn Dương cảm ơn sự tin tưởng của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, lãnh đạo Bộ GTVT đã tin tưởng giao nhiệm vụ bổ nhiệm ông giữ chức vụ Vụ trưởng  Vụ KHCN. Cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, ông Lê Văn Dương hứa sẽ nỗ lực, đoàn kết, và mong tập thể cán bộ, công chức trong Vụ phối hợp, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ giao.

Phản hồi

Các tin khác