Bộ Y tế học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Ngày 21/12, Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế; các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên tham mưu công tác đảng của đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Ủy viên các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ và các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên cơ quan Bộ Y tế.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ XXII. (Ảnh: Phương Nhiên)

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ XXII. (Ảnh: Phương Nhiên)

Phát biểu và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh hai nội dung cơ bản của Nghị quyết, đó là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của khóa XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng vì mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) với yêu cầu: Tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, bất cập đã nêu tại Nghị quyết Đại hội; tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết nhằm tạo ra sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về quan điểm, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu mà Đại hội đề ra; tăng cường xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thành công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 100% nhiệm vụ được xây dựng các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế; hoàn thiện tổ chức hệ thống y tế đảm bảo công khai, minh bạch, tinh gọn, hiệu quả…; 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng uỷ Bộ Y tế; 100% đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc Đảng bộ xây dựng, bổ sung sửa đổi và hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa cấp uỷ với thủ trưởng đơn vị; 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Sau Hội nghị các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết trong công việc cụ thể hàng ngày của mình, quán triệt và triển khai thực hiện học tập tại các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ Y tế. (Ảnh: Phương Nhiên)

Sau Hội nghị các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết trong công việc cụ thể hàng ngày của mình, quán triệt và triển khai thực hiện học tập tại các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ Y tế (Ảnh: Phương Nhiên).

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá trong tổ chức đảng, đó là đột phá về tổ chức đảng; công tác cán bộ và quản lý đảng viên; công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Sau Hội nghị các đảng viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết trong công việc cụ thể hằng ngày của mình, quán triệt và triển khai thực hiện học tập tại các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế đã đề ra trong nhiệm kỳ này./.

Phản hồi

Các tin khác