Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng tại Triển lãm tại Đại hội 

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới Phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Liên minh HTX qua các thời kỳ; các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng 610 đại biểu tiêu biểu đại diện cho niềm tin, ý chí và khát vọng khởi nghiệp, vươn lên làm giàu với nghị lực và tinh thần đổi mới, sáng tạo, hợp tác vì cộng đồng thịnh vượng, dân chủ và không có đói nghèo, đoàn kết của khu vực kinh tế tập thể, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

 Các đại biểu chào cờ trước giờ Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nêu rõ: Ở nước ta, kinh tế tập thể, HTX trải qua hơn 70 năm phát triển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thời kỳ chống giặc ngoại xâm, phong trào hợp tác xã thực hiện khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Từ sau khi đất nước được thống nhất, bắt đầu từ nửa cuối thập kỷ 80 thế kỷ XX, nền kinh tế từng bước chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Quốc hội ban hành Luật HTX năm 2012, đã thúc đẩy kinh tế tập thể tiếp tục phát triển. Đến nay, kinh tế tập thể, HTX phát triển cả về số lượng, chất lượng, cơ bản khắc phục được những yếu kém kéo dài, cùng với đó, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Thực hiện Kết luận số 78-KL/TW ngày 10/6/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cả nước quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, bệnh hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng đoàn, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, từ tháng 06 đến giữa tháng 12/2020, 63 Liên minh HTX cấp tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đây là lần đầu tiên sau 27 năm thành lập và phát triển, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Đại hội cùng nhiệm kỳ.

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo đổi mới Phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã

Với chủ đề “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên", Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, Điều lệ và kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2016 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ; bầu Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua Điều lệ (sửa đổi).

KTTT, HTX dần trở thành động lực phát triển kinh tế -  xã hội bền vững

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2020, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết: Nhiệm kỳ qua, số lượng HTX, liên hiệp HTX, THT tăng hằng năm, đa dạng về loại hình và lĩnh vực hoạt động, phát triển đều khắp ở các địa phương, gắn với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Giai đoạn 2016 - 2020, cả nước thành lập mới 10.749 HTX, 81 liên hiệp HTX, 15.849 THT; đến cuối năm 2020, có 26.040 HTX, 100 liên hiệp HTX và 119.000 THT.

 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

HTX, liên hiệp HTX, THT thu hút hơn 8,1 triệu thành viên hộ cá thể, cá nhân và doanh nghiệp tham gia thành viên, tăng 4,5% so với năm 2015 và chiếm 33% tổng số hộ cá thể ở địa bàn nông thôn; tác động trực tiếp đến đời sống, thu nhập và sức mua của gần 30 triệu người. Số HTX hoạt động hiệu quả chiếm 59% tổng số HTX, tăng 03 lần so với năm 2015; 96% HTX được chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động, phù hợp các quy định của Luật HTX năm 2012; quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên; những tồn tại, yếu kém kéo dài của HTX cơ bản được khắc phục; giải thể 5.124 HTX, 28 liên hiệp HTX; cơ cấu lại hoặc chuyển sang hình thức khác phù hợp hơn đối với 8.200 HTX hoạt động kém hiệu quả.

Số lượng HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của quốc gia, vùng, địa phương ngày càng tăng; liên kết sản xuất giữa các HTX với nhau, với THT và với doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển. Cả nước có 1.700 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, 3.219 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, tăng 6,8 lần so với năm 2015. Số lượng HTX, liên hiệp HTX có quy mô vừa và lớn, ngày càng tăng; đến cuối năm 2020, cả nước có hơn 500 HTX, liên hiệp HTX có quy hơn 300 thành viên, tổng nguồn vốn từ 5 tỷ đồng trở lên (tăng 04 lần so với giai đoạn 2011-2015).

Đồng chí nhấn mạnh: Kinh tế tập thể, HTX đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định giá cả và kiềm chế lạm phát, tăng kim ngạch xuất khẩu, tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nhất là địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển nguồn nhân lực có tay nghề và chất lượng cao; ổn định xã hội; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo đối với lao động trẻ; tác động nâng cao nhận thức của xã hội và hệ thống chính trị đối với HTX kiểu mới; kinh tế tập thể, HTX đang dần trở thành động lực phát triển kinh tế -  xã hội bền vững, cùng với kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân; đóng góp trực tiếp khoảng 4,8%, gián tiếp trên 30% GDP cả nước trên cơ sở giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên; thu hút hơn 3 triệu lao động, tạo hơn 40 nghìn việc làm mới hằng năm.

Từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX

Trong nhiệm kỳ, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế tập thể, HTX và phát triển thành viên được đổi mới, ngày cảng hiệu quả; thu hút hơn 16.352 HTX, chiếm 62,7%/tổng số HTX, 100 liên hiệp HTX là thành viên chính thức, hơn 20 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế là thành viên liên kết cấp quốc gia.

Liên minh HTX Việt Nam chủ trì vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại, chuyển đổi hoạt động đối với hầu hết HTX ở các địa phương phù hợp với Luật HTX năm 2012; thành lập mới 10.749 HTX, 81 liên hiệp HTX; xây dựng 780 mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, 227 HTX ứng dụng công nghệ cao,...; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên và nhiệm vụ thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tư vấn pháp lý cho 87.000 thành viên, tham gia giải quyết 42 trường hợp khiếu nại, tố cáo;

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam báo cáo kết quả tại Đại hội

Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương trong xây dựng và triển khai chủ trương, chính sách và pháp luật thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX; hoạt động cung ứng dịch vụ công cho khu vực kinh tế tập thể, HTX được mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam được đổi mới, nâng cao hiệu lực, kỷ cương và hiệu quả hoạt động; gắn kết và thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Liên minh HTX Việt Nam về phát triển kinh tế tập thể, HTX; tăng cường liên kết hệ thống, hướng mọi hoạt động vào phục vụ kinh tế tập thể, HTX. Hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, khai thác nguồn lực để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể...

Bên cạnh những kết quả đạt được, BCH Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2020 cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam như: một số chỉ tiêu chưa đạt được theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2020; số lượng HTX và các tổ chức, doanh nghiệp tham gia thành viên hệ thống Liên minh HTX Việt Nam chưa cao; khả năng huy động nguồn lực của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam còn hạn chế, thiếu nguồn lực hỗ trợ thành viên...

610 đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội

Trước đó, ngày 21/12, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã họp phiên nội bộ Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất của Đại hội, đồng chí Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết: Đại hội đã nhất trí 100% bầu 154 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025, thiếu 06 ủy viên sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ 2020- 2025; bầu 07 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra 27 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, tại đại hội bầu 22 đồng chí, thiếu 05 ủy viên sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thường trực Liên minh HTX Việt Nam gồm 04 đồng chí, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Các đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy; Lê Văn Nghị, Ủy viên Đảng đoàn và Nguyễn Văn Thịnh, Ủy viên Đảng đoàn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Văn Nghị tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Viêt Nam khóa VI. 

 

 


Phản hồi

Các tin khác