Hưng Yên: Triển khai đồng bộ các hoạt động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh

Trên cơ sở công tác chuẩn bị chu đáo, cuối tháng 10/2020 vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức thành công. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX cũng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX được xây dựng bám sát chủ đề Đại hội, mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá để triển khai thực hiện.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên tham gia quán triệt, triển khai trực tuyến Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX. (Nguồn: baohungyen.vn).

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên tham gia quán triệt, triển khai trực tuyến

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX. (Nguồn: baohungyen.vn).

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội để toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện học tập và tham gia thực hiện thắng lợi nghị quyết. Việc triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Theo đó, để quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trong tỉnh những nội dung cơ bản, những mục tiêu, chủ trương, giải pháp lớn trong nghị quyết, qua đó tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về định hướng phát triển của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cần có hình thức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho từng đối tượng cụ thể.

Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm và tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, nét mới trong việc triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội lần này ở Hưng Yên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh và 13 điểm cầu tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Trước đó, tại các huyện, thành phố, thị xã, thông qua các hình thức như: truyền thanh nội bộ; tuyên truyền ở bảng tin của các khu dân cư; sinh hoạt các tổ chức đoàn thể..., những nội dung cơ bản nhất của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX cũng đã được thông tin rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội. Chị Nguyễn Thị Xuân ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi cho biết: “Qua nghe đài truyền thanh xã, tôi thấy chủ trương, chỉ tiêu xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khá phù hợp. Theo tôi, quan trọng nhất là Nghị quyết đã hướng mạnh vào việc phát triển mọi mặt đời sống người dân; xây dựng Hưng Yên giàu, đẹp, văn minh. Do vậy, bà con ai cũng phấn khởi và tích cực lao động sản xuất”.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh cũng đã chủ động nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và căn cứ vào Nghị quyết, Chương trình hành động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức triển khai thực hiện với giải pháp, lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể...

Với nhiều hình thức đa dạng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đã thu được những kết quả tích cực. (Ảnh: hungyen.gov.vn).

Với nhiều hình thức đa dạng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

nhiệm kỳ 2020-2025 đã thu được những kết quả tích cực. (Ảnh: HY).

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, việc đa dạng các hoạt động triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã không chỉ bảo đảm nội dung, chất lượng và hiệu quả công tác học tập Nghị quyết, mà còn góp phần giúp các nội dung của Nghị quyết từng bước “thấm sâu” hơn vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhờ được triển khai, quán triệt với nhiều hình thức phong phú, phù hợp thực tế địa phương nên việc tổ chức học tập nghị quyết vừa bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm yêu cầu về số lượng, chất lượng và hiệu quả. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức nghiêm túc, kịp thời với nhiều hình thức phù hợp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn tỉnh.

Phát huy những kết quả đó, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Hưng Yên sẽ tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, giữ vững ổn định địa phương, cơ sở; phát huy các tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục xây dựng kế hoạch quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất