Bình Định đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX đã diễn ra từ 14-16/10/2020. (Ảnh: binhdinh.gov.vn)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX đã diễn ra từ 14-16/10/2020. (Ảnh: binhdinh.gov.vn)

Theo đó, các ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; tăng cường cổ động trực quan trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng bằng các hình thức:

Treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử,… trên các tuyến phố chính tại TP Quy Nhơn, trung tâm các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, khu dân cư; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIII của Đảng trước cơ quan, công sở, trường học, xí nghiệp, nơi công cộng.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, động viên hội, đoàn viên và quần chúng nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở, các trang thông tin điện tử và cổ động trực quan trên địa bàn.

Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định mở chuyên trang, chuyên mục, tăng số lượng, thời lượng tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung tuyên truyền dự thảo các văn kiện trình Đại hội, diễn biến Đại hội; tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đối với Đại hội XIII của Đảng. Sau Đại hội, tuyên truyền kịp thời kết quả và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng.

Trước đó, theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bình Định sẽ tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể, đợt 1, từ tháng 11/2019 đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (tháng 10/2020). Trong đó tập trung tuyên truyền về sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Bình Định và đảng bộ các cấp qua các kỳ Đại hội. 

Đợt 2, từ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tuyên truyền về diễn biến, nội dung, kết quả, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh. Phản ánh tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, người Bình Định ở ngoài tỉnh đối với đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh; các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XX Đảng bộ tỉnh. Nội dung các dự thảo văn kiện và việc đóng góp ý kiến của Đại hội XX Đảng bộ tỉnh vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội và không khí, tinh thần hướng về Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh; …

Đợt 3, ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII, thông báo nhanh kết quả Đại hội, Nghị quyết của Đại hội, việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội; dư luận tích cực của nhân dân quốc tế về kết quả Đại hội./.

Phản hồi

Các tin khác