Khánh Hòa: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
Đồng chí Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: XT)

Đồng chí Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: XT)

Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa, TP. Nha Trang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó, dành phần lớn thời gian đề cập về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. 

Phát biểu Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII diễn ra từ ngày 12-14/10/2020 đã thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội của “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo”, là sự kiện có ý nghĩa trọng đại và có tính định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước.

Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định chỉ đạo cần quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Sau hội nghị, theo kế hoạch của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống. Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết cần kết hợp với xây dựng chương trình hành động thiết thực; tránh học tập hình thức, qua loa. Ban Tuyên giáo chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Khắc Định yêu cầu trường Chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị cấp huyện, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc tỉnh nghiên cứu vận dụng đưa những quan điểm cơ bản, tư tưởng chủ đạo, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội vào giảng dạy lý luận chính trị của địa phương; Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh quán triệt sâu rộng Nghị quyết cho các hội viên, động viên đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ có thêm những tác phẩm tuyên tuyền, cổ vũ làm cầu nối đưa Nghị quyết vào cuộc sống…/.

Phản hồi

Các tin khác