Phê chuẩn đồng chí Đặng Xuân Phong giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

 Theo Nghị quyết số 1075/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Lý Bình Minh, Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 9/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1076/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 9/11/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Nghị quyết số 1077/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, kể từ ngày 9/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1078/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Vũ Xuân Cường, kể từ ngày 9/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1079/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 9/11/2020./.

 

Phản hồi

Các tin khác