Đại hội đại biểu lần thứ III Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: Kim Loan)

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

(Ảnh: Kim Loan)


Ngày 26/11, tại thành phố Quy Nhơn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đoàn Văn Phi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên hiệp tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt hoạt động đối ngoại theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”; tích cực vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, quảng bá hình ảnh của Bình Định đến với bạn bè quốc tế...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã chỉ ra các mặt còn tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác kết nối, vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để thực hiện các dự án, chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, công tác phối hợp với các sở, ngành để nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp tỉnh và các chức thành viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (giữa) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2015 – 2020. (Ảnh: Kim Loan)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (giữa) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2015 – 2020. (Ảnh: Kim Loan)

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Liên hiệp tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện, Liên hiệp tỉnh cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”. Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp tỉnh cần xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, cùng với các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân. Qua đó, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ công tác đối ngoại của tỉnh ta trong thời gian đến là tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống của tỉnh, nhất là mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Bình Định với các tỉnh Nam Lào; tăng cường xúc tiến, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác ở các quốc gia và vùng lãnh thổ…; tăng cường phối hợp giữa các kênh, cơ quan đối ngoại của tỉnh; chú trọng nâng cao tính hiệu quả, thiết thực trong các mối quan hệ đối ngoại. Điều này đặt ra cho hoạt động của Liên hiệp tỉnh những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Bình Định ngày càng phát triển.

Đại hội đã bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, 11 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Liên hiệp tỉnh. Ông Mai Thanh Thắng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa II được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa III. 

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho một cá nhân, tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân của tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể có nhiều thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân./.

Phản hồi

Các tin khác