Đổi mới cách thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Hội nghị ở cấp huyện và tương đương trong 1 ngày, hoàn thành trước ngày 10/12.

Hội nghị ở cấp cơ sở diễn ra trong 1 ngày, hoàn thành trong tháng 12 năm nay.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 25 - 27/10/2020. (Ảnh: PV)

Một trong những điểm mới là tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức các hội nghị giới thiệu, thông tin về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, sĩ quan cao cấp nghỉ hưu trong tỉnh vào tháng 12/2020 và tháng 1/2021. Tổ chức hội nghị thông tin về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội tỉnh giai đoạn 2021 – 2026, tầm nhìn tới năm 2030 cho khoảng 500 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các doanh nghiệp đang hoạt động trong tỉnh vào tháng 2/2021. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng sẽ trực tiếp quán triệt, thông tin tại các hội nghị cấp tỉnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu Bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt và chỉ đạo việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc quán triệt, triển khai nghị quyết cần liên hệ chặt chẽ với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, có tính khả thi cao.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu cần tiến hành khẩn trương, đổi mới cách thức tổ chức, bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức. Cán bộ, đảng viên sau khi dự hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết phải viết tay bản thu hoạch cá nhân nộp cho chi ủy chi bộ mình đang sinh hoạt để lưu hồ sơ đảng viên và làm căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Đối với Đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn có đông đảng viên nhưng hội trường không bảo đảm cho việc học tập thì nên bố trí 2 hội nghị.

Tại hội nghị ở cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương, ngoài nội dung quán triệt nghị quyết còn thảo luận, góp ý các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm./.

Phản hồi

Các tin khác