Triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Tập trung học tập, quán triệt Nghị quyết trong năm 2020 

Theo Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở cấp tỉnh sẽ diễn ra 1,5 ngày, từ ngày 23 - 24/11/2020; các hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết ở cấp huyện và tương đương trong 1 ngày, hoàn thành trước ngày 10/12/2020. Hội nghị ở cấp cơ sở diễn ra trong 1 ngày, hoàn thành trong tháng 12/2020. 

12

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 25 đến 27/10. 
Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu Bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt và chỉ đạo việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Việc quán triệt, triển khai nghị quyết cần liên hệ chặt chẽ với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, có tính khả thi cao. Cần tiến hành khẩn trương, đổi mới cách thức tổ chức, bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức. 

Tại hội nghị ở cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương, ngoài nội dung quán triệt nghị quyết còn có việc thảo luận, góp ý các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm thực hiện nghị quyết.

Tỉnh Hải Dương cũng sẽ tổ chức các hội nghị giới thiệu, thông tin về nghị quyết cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, sĩ quan cao cấp nghỉ hưu trong tỉnh vào tháng 12/2020 và tháng 1/2021; hội nghị thông tin về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn tới năm 2030 cho khoảng 500 chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc các doanh nghiệp đang hoạt động trong tỉnh vào tháng 2/2021. 

Trong kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì mở 1 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVIII ở cấp tỉnh (dự kiến trong tháng 11); các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt trực thuộc, hoàn thành trước ngày 10/12; cấp cơ sở tổ chức quán triệt Nghị quyết cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (có thể mở rộng tới các thành phần khác), hoàn thành trước ngày 15/12. 

Nội dung học tập: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; thảo luận, góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Sau học tập, quán triệt Nghị quyết, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân; cấp ủy các cấp xây dựng chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII; đồng thời, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

12

Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền trước Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ảnh: Cảnh Huệ

Tạo đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội 

Tại Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh yêu cầu quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua học tập, quán triệt nhằm tạo đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội; đoàn kết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết. Bên cạnh đó, gắn học tập, quán triệt Nghị quyết với thảo luận và thông qua chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện trong thời gian1 ngày, thực hiện trước ngày 15/12/2020. Cấp huyện (tương đương) tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cốt cán ở đơn vị, địa phương mình trong thời gian 1 ngày, hoàn thành trước 10/01/2021. Cấp cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên của địa phương, đơn vị mình thời gian 01 buổi, hoàn thành trước 30/01/2021.

Thành phố Vinh, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức điểm cầu trực tuyến tại địa phương, đơn vị mình về Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh./.

Phản hồi

Các tin khác