Công bố 9 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Theo đó, tại Nghị quyết số 1056/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Kring Ba kể từ ngày 23/10/2020.

Nghị quyết số 1057/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Hòa kể từ ngày 23/10/2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa (giữa) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: VGP

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa (giữa) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: VGP

Nghị quyết số 1058/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nghe Minh Hồng.

Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nhâm Thị Phương kể từ ngày 30/10/2020.

Nghị quyết số 1060/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Chá A Của kể từ ngày 30/10/2020.

Nghị quyết số 1061/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Võ Anh Kiệt kể từ ngày 29/10/2020.

Nghị quyết số 1062/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Khóa XIV tỉnh Thái Nguyên đối với đồng chí Đoàn Thị Hảo từ ngày 12/11/2020.

Nghị quyết số 1063/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Võ Hồng từ ngày 2/11/2020.

Nghị quyết số 1064/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Minh từ ngày 2/11/2020./.

Phản hồi

Các tin khác