Khí thế và vận hội mới, củng cố niềm tin của dân với Đảng
12

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chia sẻ kết quả Đại hội cấp Trung ương (Ảnh: HNV)

Cụ thể, 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu. Kết quả đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương cho thấy, chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt; bí thư cấp ủy là nữ, không là người địa phương tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt, cũng theo đồng chí Nguyễn Quang Dương, các đại hội đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận văn kiện. Việc gợi ý thảo luận được chú trọng, không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch nên nhận được sự thống nhất cao. Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, trúng theo đề án nhân sự. Tỷ lệ phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt cao, nhiều đồng chí đạt 100%. Chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt. Số lượng bí thư cấp ủy là nữ, bí thư không phải là người địa phương tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước.

“Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương thật sự là sự kiện chính trị quan trọng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đã tạo được khí thế mới, vận hội mới và nội bộ đoàn kết hơn, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ” – đồng chí Nguyễn Quang Dương nói.

Vượt qua khó khăn của dịch bệnh và bão lũ

Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào trung tuần tháng 9 và tháng 10/2020 trong bối cảnh đất nước đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; toàn Đảng đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Các địa phương, cơ quan, đơn vị đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020; Cả nước đang quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống đại dịch COVID-19; phòng, chống, khắc phục hậu quả nặng nề bão, lũ, sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung; đồng thời, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của đất nước.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao. Về phía Trung ương, Bộ Chính trị đã kịp thời ban hành Chỉ thị 35, Chỉ thị 45, Kết luận 75 và các quy định, hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có 3 bài viết quan trọng về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là về chuẩn bị văn kiện và nhân sự; Ban Bí thư đã tổ chức 12 đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Bộ Chính trị xây dựng kế hoạch làm việc với 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương để chỉ đạo, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự đại hội đảng bộ; phân công các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự, theo dõi và chỉ đạo đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Các ban đảng, cơ quan ở Trung ương tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn; đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Cấp ủy trực thuộc Trung ương đã quán triệt sâu sắc toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các bài viết đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương; chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện; thành lập các tiểu ban và phân công cụ thể cho tập thể, cá nhân việc chuẩn bị đại hội.

Công tác chuẩn bị kỹ càng, chi tiết và cẩn thận. Đáng chú ý, các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Các cấp ủy đã coi trọng tổng kết thực tiễn; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tranh thủ được nhiều ý kiến của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội. Điểm nhấn và mới trong các dự thảo văn kiện nhiệm kỳ này là các đảng bộ đã tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, chú trọng nhiều hơn công tác xây dựng Đảng; lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045; một số báo cáo kiểm điểm đã nêu cao tính tự phê bình và phê bình, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện việc nêu gương, chủ động nhận trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm của đảng bộ. Các dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết được chuẩn bị chu đáo; bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 được nêu trong báo cáo chính trị; đề ra các nhiệm vụ, đề án cụ thể để tổ chức thực hiện.

Công tác nhân sự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ và các cấp ủy quan tâm chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ gắn với việc xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm từng bước đổi mới đồng bộ, tổng thể, toàn diện, liên tục các khâu trong công tác cán bộ; thực hiện điều động, luân chuyển, đào tạo cán bộ trong quy hoạch để chuẩn bị nhân sự chủ chốt một số tỉnh ủy, thành ủy kết hợp với việc xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đối với cán bộ diện Trung ương quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ; thực hiện đúng quy trình 5 bước; đồng thời, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ, nhất là những nơi còn đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội. Đề án nhân sự chuẩn bị bảo đảm số lượng ban chấp hành, giảm khoảng 5% so với nhiệm kỳ trước; tiêu chuẩn phù hợp với quy định chung; số dư 10-15%; bảo đảm cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, dân tộc; các tỷ lệ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số và tỷ lệ đổi mới cơ bản được đề ra theo đúng yêu cầu quy định.

Công tác tuyên truyền được tiến hành với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tạo không khí phấn khởi, tự hào, nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội đối với ngày hội của địa phương. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội được triển khai nghiêm túc với phương châm an toàn, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19.

BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt (Ảnh: Đ.H)

BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt (Ảnh: Đ.H)

Một số nét nổi bật về kết quả bầu cử

Thông tin chi tiết về kết quả, đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết thêm, tổng số cấp ủy viên khóa mới đã được bầu là 3.330 đồng chí, giảm 6,20% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng số ủy viên Ban Thường vụ được bầu là 953 đồng chí, giảm 2,56% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng số Bí thư cấp ủy bầu được là 65 đồng chí, trong đó, tham gia lần đầu là 23 đồng chí, đạt tỷ lệ 35,38%, cao hơn nhiệm kỳ trước là 1,54%. Tổng số Phó bí thư cấp ủy bầu được là 142 đồng chí; giảm 10,69% so với số lượng được bầu của nhiệm kỳ 2015-2020.

Độ tuổi bình quân của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 48,82, thấp hơn nhiệm kỳ trước 1,07 tuổi. Độ tuổi bình quân của Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 là 50,44, thấp hơn nhiệm kỳ trước 1,05 tuổi. Độ tuổi bình quân bí thư là 52,38, thấp hơn nhiệm kỳ trước 0,05 tuổi. Độ tuổi bình quân phó bí thư là 50,91, thấp hơn nhiệm kỳ trước 1,47 tuổi. Độ tuổi bình quân chủ nhiệm ủy ban kiểm tra là 50,75, thấp hơn nhiệm kỳ trước 0,63 tuổi. Cấp ủy viên trẻ (dưới 40 tuổi) là 199 đồng chí, đạt tỷ lệ 5,98%, thấp hơn nhiệm kỳ trước 0,64%.

Cơ cấu nữ: Cấp ủy nữ là 523 đồng chí (15,71%), cao hơn nhiệm kỳ trước 2,69%; có 34 đảng bộ đạt tỷ lệ từ 15% trở lên, trong đó, cao nhất là Tuyên Quang (29,17%). Ủy viên ban thường vụ nữ là 123 đồng chí, đạt tỷ lệ 12,91%, cao hơn nhiệm kỳ trước 2,37%; có 20 đảng bộ đạt tỷ lệ từ 15% trở lên, trong đó, cao nhất là Bình Phước (40%)...

Về trình độ: Cấp ủy có trình độ thạc sĩ trở lên là 2.220 đồng chí (28 Giáo sư, Phó giáo sư), đạt 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,17%. Ban Thường vụ có trình độ thạc sĩ trở lên là 613 đồng chí (7 Giáo sư, Phó giáo sư), đạt 64,32%, cao hơn nhiệm kỳ trước 19,23%. Bí thư cấp ủy có trình độ từ thạc sĩ trở lên là 51 đồng chí (3 Giáo sư, Phó giáo sư), đạt 78,46%, cao hơn nhiệm kỳ trước 13,85%. Phó Bí thư có trình độ từ thạc sĩ trở lên là 98 đồng chí (2 Giáo sư, Phó giáo sư), đạt 69,01%, cao hơn nhiệm kỳ trước 20,59%.

Có 27 đồng chí Bí thư không phải là người địa phương, đạt tỷ lệ 41,54%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,08%. Có 3 đảng bộ (Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, Đồng Tháp) thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về phân công, chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giới thiệu để Hội nghị lần thứ nhất của BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức Bí thư Tỉnh, Thành ủy; kết quả, cả 3 đồng chí Bí thư đều trúng cử với tỷ lệ phiếu 100%.

Có thể thấy, Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã được tổ chức thành công tốt đẹp theo đúng tiến độ, sớm hơn so với 3 nhiệm kỳ gần đây, bảo đảm đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu. Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, kỹ lưỡng; chất lượng văn kiện được nâng lên, nhất là việc xác định tầm nhìn và các nhiệm vụ đột phá. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn được chú trọng triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, bám sát thực tế. Các đại hội đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận văn kiện. Việc gợi ý thảo luận được chú trọng, không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch nên nhận được sự thống nhất cao. Ít đơn thư khiếu kiện hơn so với các nhiệm kỳ trước đây. Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, trúng theo đề án nhân sự. Tỷ lệ phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt cao, nhiều đồng chí đạt 100%. Chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt. Số lượng Bí thư cấp ủy là nữ, Bí thư không phải là người địa phương tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương thật sự là sự kiện chính trị quan trọng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đã tạo được khí thế mới, vận hội mới và nội bộ đoàn kết hơn, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ./.

Phản hồi

Các tin khác