Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự một số địa phương

Tại Nghị quyết số 1069/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Đặng Thị Phương, kể từ ngày 5/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1070/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh, kể từ ngày 29/10/2020.

Tại Nghị quyết số 1071/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Trí Dũng, kể từ ngày 5/11/2020.

Ông Trần Trí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh trao hoa chúc mừng ông Kim Ngọc Thái được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh. (Ảnh: HD)

Ông Trần Trí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh trao hoa chúc mừng ông Kim Ngọc Thái được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh. (Ảnh: HD)

Tại Nghị quyết số 1072/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 5/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1073/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Phan Chung, kể từ ngày 9/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1080/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Rạnh, kể từ ngày 11/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1081/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 11/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1082/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Đặng Tuyết Em, kể từ ngày 6/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1083/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 6/11/2020./.

Phản hồi

Các tin khác