Hà Tĩnh: Dấu ấn, niềm tin và kỳ vọng
So với đầu nhiệm kỳ, quy mô nền kinh tế của Hà Tĩnh gấp hơn 1,5 lần (Ảnh: Nguyễn Thanh Hải/Báo Hà Tĩnh)

So với đầu nhiệm kỳ, quy mô nền kinh tế của Hà Tĩnh gấp hơn 1,5 lần
(Ảnh: Nguyễn Thanh Hải/Báo Hà Tĩnh)

Quy mô kinh tế tăng gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước

Nhiệm kỳ 2015-2020, tăng trưởng kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh đạt gần 6%. So với đầu nhiệm kỳ, quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần; thu ngân sách xếp thứ 21 cả nước. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên; GRDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông của tỉnh tiếp tục được đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công nghiệp tăng trưởng nhanh, là động lực chủ yếu của nền kinh tế. Tỷ trọng công nghiệp tăng từ 12,4% lên 37,6%. Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh (giai đoạn 1) đi vào hoạt động, trở thành hạt nhân tăng trưởng của nền kinh tế. Một số dự án công nghiệp quan trọng được khởi công, hoàn thành và bước đầu phát huy hiệu quả. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực mới như thép, điện đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Dịch vụ, thương mại, du lịch tăng trưởng bình quân gần 4%; giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 9,7 lần so với năm 2015.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đạt kết quả khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành đạt 1,33%. Tỷ trọng giá trị chăn nuôi tăng từ 48,8% lên trên 53%, lâm nghiệp tăng từ 6,4% lên 7,8%, thủy sản tăng từ 12,4% lên 16,5%; tỷ trọng nhóm các sản phẩm chủ lực (cam, bưởi Phúc Trạch, rau, củ, quả, chè, lợn, bò, hươu, tôm nuôi, hải sản, gỗ nguyên liệu rừng trồng) tăng từ 30,4% lên trên 46%; giảm tỷ trọng trồng trọt từ 49% xuống còn 43%. Dự kiến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 122 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tăng từ 70 triệu đồng/ha lên trên 90 triệu đồng/ha.

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) của Hà Tĩnh là điểm sáng của cả nước, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Kết quả thực hiện xây dựng NTM vượt chỉ tiêu và về đích trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Thành phố Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có trên 90% số xã và có 6 huyện đạt chuẩn NTM; TX Kỳ Anh hoàn thành xây dựng NTM, có 13 xã NTM nâng cao, 3 xã NTM kiểu mẫu. Hội đồng Thẩm định Trung ương đã thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021- 2025”.

Hà Tĩnh cũng đã huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 164 ngàn tỷ đồng. Cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội chuyển dịch tích cực, tỷ trọng đầu tư từ khu vực tư nhân tăng khá, tỷ trọng vốn FDI chiếm 15%; thu hút đầu tư trong nước đạt kết quả tích cực.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của Hà Tĩnh là điểm sáng của cả nước (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của Hà Tĩnh là điểm sáng của cả nước (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Trong lĩnh vực văn hóa, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được tỉnh chú trọng, nhiều di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh như Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; ca trù; Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng Hoa sứ trình đồ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh lan tỏa sâu rộng. Giáo dục - đào tạo đạt kết quả khá toàn diện, tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia của Hà Tĩnh liên tục thuộc tốp đầu cả nước. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. Chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội đạt kết quả tốt. Tỷ lệ hộ nghèo dự kiến cuối năm 2020 giảm còn dưới 3%. Khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo…

Đáng chú ý, 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ qua được Hà Tĩnh tập trung thực hiện khá hiệu quả: Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục đóng góp lớn cho xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và trên 56% tổng thu ngân sách. Cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Quan tâm huy động nguồn lực đầu tư phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; xây dựng TP Hà Tĩnh đạt chuẩn đô thị loại II, TX Kỳ Anh đạt chuẩn đô thị loại III; tỷ lệ đô thị hóa đạt 29%. Những kết quả đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua; đồng thời là bài học để xác định các nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Tinh gọn bộ máy chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, điểm nhấn đáng chú ý trong lĩnh vực xây dựng đảng nhiệm kỳ qua là Đảng bộ tỉnh đã chú trọng sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến hết năm 2019, khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội giảm 13,06% biên chế; khối cơ quan nhà nước giảm 8,7%; các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 8%; biên chế cán bộ, công chức giảm 22,3%, cán bộ bán chuyên trách giảm 41,8%, góp phần tiết kiệm chi thường xuyên để bố trí cho đầu tư phát triển 2.070 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành 34 xã mới, giảm 46 xã, hiện có 216 đơn vị hành chính cấp xã. 100% xã, thị trấn được bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh.

Điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ của Hà Tĩnh là việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ của Hà Tĩnh là việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công tâm. Đội ngũ đảng viên tiếp tục tăng về số lượng, chất lượng, bình quân mỗi năm kết nạp 2.560 đảng viên. Chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, công tác đánh giá cán bộ khách quan, xuyên suốt, nhiều chiều, bằng sản phẩm cụ thể đã tạo động lực cho cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, rèn luyện, cống hiến. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, nâng cao niềm tin của Nhân dân.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vào điều kiện cụ thể của tỉnh; nâng cao năng lực dự báo trong hoạch định chủ trương, đường lối phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý những vấn đề mới, phức tạp nảy sinh về tư tưởng, giữ vững ổn định tình hình. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng công tác tự phê bình và phê bình; chủ động đấu tranh ngăn chặn, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Triển khai sâu rộng, thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; chủ động phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Để có được những kết quả đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: 5 năm qua, mặc dù có những thời điểm các phần tử xấu, cơ hội chính trị chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân nhưng nhờ làm tốt công tác dân vận nên mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhân dân và chính quyền được tăng cường. Nhân dân đã đoàn kết chung quanh cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo thành sức mạnh tổng hợp, chung sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, nêu cao truyền thống cách mạng của quê hương, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bước vào giai đoạn mới, Hà Tĩnh phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước./.

Phản hồi

Các tin khác