Đổi mới hoạt động để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 3/12, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã chủ trì hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP Hà Nội cho cán bộ, nhân viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Lan Hương quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, nhất là mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời được trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII vào việc xây dựng các phong trào, chương trình và hoạt động thực tiễn của MTTQ các cấp TP.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị, trên cơ sở thống nhất về nhận thức, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phải bám sát phương hướng phát triển Thủ đô, các nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá, từ đó chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết với nội dung sâu sắc, toàn diện, đổi mới để bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả, làm việc gì tốt việc đó.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn dân, đoàn kết, sáng tạo, sôi nổi tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng Thủ đô giàu đẹp văn minh, hiện đại.

Quang cảnh Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị.

Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận tiếp cận thông tin được đầy đủ, kịp thời, nhân dịp này, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, cán bộ, đảng viên Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội đã được nghe chuyên viên cao cấp Nguyễn Quán Phú, nguyên Trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế như kết quả Đại hội Đảng các cấp trên cơ sở; công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tác động to lớn của đại dịch COVID – 19 đến Việt Nam và thế giới; dự báo những chính sách đối ngoại của Mỹ trong thời gian tới tác động đến tình hình chính trị, kinh tế, ngoại giao quốc tế và trong nước…./.

Phản hồi

Các tin khác