Khánh Hòa khai mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VI
Các đại biểu về dự Phiên Khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VI. (Ảnh: Hải Lăng- Xuân Thành)

Các đại biểu về dự Phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VI.
(Ảnh: Hải Lăng- Xuân Thành)

Tham dự còn có đồng chí: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Mạnh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/12, qua đó thông qua nhiều nội dung quan trọng như: cho ý kiến về công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2020; Phê chuẩn báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước địa phương năm 2019 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước địa phương năm 2021. Bên cạnh đó là các báo cáo công tác năm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án, Viện kiểm sát, Cục Thi hành án dân sự; 55 tờ trình liên quan đến các vấn đề kinh tế xã hội, an sinh xã hội, chế độ chính sách, cán bộ, công chức, viên chức. Hội đồng nhân dân cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VI diễn ra trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; toàn tỉnh nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” - vừa kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế trong điều kiện chịu tác động, rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh, thiên tai. Ngay từ đầu năm 2020, toàn tỉnh đã nỗ lực cao nhất để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhưng kết quả đạt được thấp hơn so với những năm trước và kế hoạch năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VI. (Ảnh: Hải Lăng - Xuân Thành)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VI.
(Ảnh: Hải Lăng - Xuân Thành)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định chia sẻ, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó có nhiều nội dung quan trọng đã được Tỉnh ủy cho ý kiến. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thông qua các nghị quyết thiết thực để đưa Khánh Hòa phát triển mạnh hơn, bền vững hơn trong năm 2021 và những năm tiếp theo… 

Tại phiên khai mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Mạnh Dũng cho biết: Trong Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo hoạt động, báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, HĐND tỉnh năm 2020; các báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, tình hình thực hiện Luật Đầu tư công, quyết toán ngân sách nhà nước địa phương… các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và hoạt động giám sát năm 2020. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số chủ trương, chính sách quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo; tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Những nội dung này hết sức quan trọng, được cử tri và nhân dân trong tỉnh dành nhiều quan tâm.

Năm 2021, UBND tỉnh đề ra mục tiêu thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, đánh giá tác động đại dịch COVID-19, UBND tỉnh dự kiến các mục tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP tăng 7,4%, GRDP bình quân đầu người đạt 73,3 triệu đồng/người, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,4 tỷ USD, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,33%, số lao động có việc làm tăng thêm 11.500 người… Để thực hiện được các mục tiêu này, UBND tỉnh đề ra 15 nhóm giải pháp để thực hiện.

Cũng trong phiên khai mạc, các đại biểu HĐND tỉnh nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang”; Đoàn giám sát của HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn từ tháng 12-2014 đến 31-12-2018”. Các đại biểu còn dành phần lớn thời gian để thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế – xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công, công tác hành chính, tư pháp năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021./.

Phản hồi

Các tin khác