Rà roát, đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã họp với các đơn vị liên quan về Kế hoạch diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị phải rà roát tất cả các tình huống có thể xảy ra để đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long họp với các đơn vị liên quan về Kế hoạch diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Lê Hảo)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long họp với các đơn vị liên quan về Kế hoạch diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Lê Hảo)

 Bộ trưởng cũng yêu cầu các cán bộ phục vụ Đại hội của ngành Y tế phải thực hiện trên tinh thần phục vụ; phong cách làm việc, tiếp xúc, giao tiếp và thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo đúng tinh thần phục vụ. Các cán bộ làm chuyên môn phải được đào tạo và tập huấn để công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng diễn ra theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng đề nghị Cục quản lý Khám, chữa bệnh- đơn vị thường trực công tác y tế phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng tham gia tất cả các cuộc họp với các đơn vị như Cục An toàn thực phẩm, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Môi trường y tế... để cùng rà soát và phối hợp trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo xét nghiệm, phòng chống dịch, công tác khám, cấp cứu… Các đơn vị cần xây dựng kế hoạch diễn tập chi tiết và phân công trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể.

Đối với các cán bộ tham gia phục vụ Đại hội, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu phải tuân thủ khai báo y tế và xét nghiệm SARS-COV2. Văn phòng Bộ Y tế phối hợp đảm bảo công tác thông tin liên lạc, xe ô tô, hậu cần trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, đảm bảo công tác y tế được chuẩn bị cẩn thận và chi tiết.

Ngay sau cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã họp với các bệnh viện: Bạch Mai, Hữu Nghị, Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Trung ương Quân đội 108, Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đống Đa… để phân công nhiệm vụ cho các Bệnh viện phục vụ công tác y tế tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê đề nghị các bệnh viện tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tình huống diễn tập cấp cứu y tế như: cấp cứu ngừng tuần hoàn, tăng huyết áp kịch phát, ngưng tim…; diễn tập khi có ca bệnh COVID-19 tại Hội nghị và tại khách sạn…

Theo phân công, Bệnh viện Bạch Mai chịu trách nhiệm tổ chức một Trung tâm cấp cứu như một ICU với đầy đủ trang thiết bị hiện đại tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Các tổ thường trực cấp cứu cũng sẽ được bố trí tại nơi diễn ra Đại hội và các khách sạn có đại biểu lưu trú.

Bộ Y tế sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn kiện toàn, bổ sung danh mục trang thiết bị và thuốc phục vụ công tác y tế tại Đại hội XIII của Đảng; các cán bộ y tế tham gia phục vụ sẽ được tập huấn về công tác cấp cứu và xử trí các tình huống cấp cứu.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các bệnh viện được phân công dành cơ số giường bệnh để sẵn sàng phục vụ công tác y tế cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khi có yêu cầu./.

 

Phản hồi

Các tin khác