Đồng Nai: Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ 3 cấp
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Công Nghĩa)

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Công Nghĩa)

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban TVTU đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội đúng theo kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Trong đó, việc chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ các cấp trình Đại hội đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước và nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, bám sát vào tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương; gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Trong báo cáo đã đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính đột phá để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp vẫn còn hạn chế, cần rút kinh nghiệm đó là: Một số đơn vị chuẩn bị báo cáo chính trị còn dài, chất lượng chưa cao; ý kiến thảo luận tại đại hội cấp tỉnh chưa nhiều, một số ý kiến thảo luận chưa đi vào trọng tâm. Công tác chuẩn bị nhân sự của một số ít cấp ủy cơ sở chưa thực sự đảm bảo chặt chẽ, kỹ lưỡng; một số đảng bộ có tỷ lệ cấp ủy viên trẻ tuổi, nữ đạt thấp chưa đảm bảo theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà tổ chức cơ sở Đảng đã đạt được trong công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực TỈnh ủy đề nghị Ban TVTU, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp khẩn trương hoàn chỉnh quy chế, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo phương án đã được duyệt; đồng thời, tổ chức thực hiện thật tốt việc cụ chế hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Tuyên truyền sâu rộng Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón tết, vui xuân Tân Sửu 2021.

Nhân dịp này, Ban TVTU đã trao tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 75 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Phản hồi

Các tin khác