Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết phê chuẩn nhân sự

Tại Nghị quyết số 1103/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Hoàng Đăng Quang, kể từ ngày 20/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 20/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1105/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 30/11/2020.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn,  Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp. (Ảnh: TL)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp. (Ảnh: TL)

Tại Nghị quyết số 1112/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Tạ Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Tiền Giang. Thời gian đảm nhiệm chức vụ tính từ ngày 12/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1113/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, kể từ ngày 9/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1114/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, kể từ ngày 3/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1115/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 9/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1116/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 3/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1117/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Kim Khải, kể từ ngày 18/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1118/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên.

Tại Nghị quyết số 1119/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Trần Ngọc Trai, kể từ ngày 7/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1120/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Lê Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 7/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1121/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 7/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1122/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Lê Trọng Khôi, kể từ ngày 7/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1123/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 7/12/2020./.

Phản hồi

Các tin khác