Các cơ quan báo chí cần tuyên truyền sâu, rộng Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, qua Hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thông báo một số điểm mới và kết quả nổi bật của đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trao đổi tại buổi tập huấn.

 Nội dung tấp huấn sẽ nhìn lại những thành công, kết quả của công tác xây dựng Đảng của khoá XII, trong đó nhấn mạnh vấn đề tổng kết thực tiễn và đưa việc tổng kết thực tiễn lên trước việc nghiên cứu lý luận; nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm". Thông qua tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước cường thịnh.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị các cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội XIII của Đảng; những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng. Các cơ quan báo chí tuyên truyền các nội dung tại Kế hoạch số 369-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, bảo đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức; coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, trên 300 phóng viên đến từ 115 cơ quan thông tấn, báo chí đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) giới thiệu hai chuyên đề: Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ khoá XII và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII; những điểm mới nổi bật trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.

Thông qua Hội nghị đã giúp các cơ quan báo chí, nhất là các phóng viên, biên tập viên trực tiếp tham gia công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nắm vững, nắm chắc nội dung, phương hướng, cách thức thông tin, tuyên truyền về Đại hội; đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Cũng thông qua tập huấn, giúp các phóng viên, biên tập viên trang bị kỹ năng tuyên truyền, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội.

Phản hồi

Các tin khác