Đại hội XIII của Đảng sẽ lựa chọn được lãnh đạo có tâm, có tầm

Đó là kỳ vọng của Thượng tọa, TS Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Thượng tọa, TS Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: TL

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, những thành tựu kinh tế-xã hội đất nước ta đạt được trong 5 năm qua, cùng với vị thế, cơ đồ của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, một lần nữa khẳng định thực tế lịch sử về sứ mệnh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước, với Nhân dân. Lịch sử cũng đã chứng minh rằng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc, đoàn kết dân tộc để làm nên mọi thắng lợi. Sự lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam, chiến thắng mọi kẻ thù dù đó là kẻ thù vô hình như đại dịch COVID-19, đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân với quyết tâm không ai trong xã hội bị bỏ lại phía sau.

Nhìn lại nhiệm kỳ XII của Đảng, Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá: Trước tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, diễn biến phức tạp. Đất nước phải đối diện với tác động xấu của biến đổi khí hậu, sự cố môi trường biển, hạn hán, lũ lụt đan xen phức tạp. Song, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đồng thuận, đoàn kết của toàn xã hội, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vượt bậc so với nhiều nước trên thế giới. Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng đã tạo nên kỳ tích của Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn cho người dân đã trở thành điểm sáng của thế giới. Việt Nam thành công trong nhiệm vụ phát triển kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh đã thể hiện rõ nét nhất bản chất chế độ xã hội Xã hội chủ nghĩa và sự quan tâm của Đảng đối với đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Trong những thành tựu chung đó của đất nước có sự đóng góp của cộng đồng tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam. Với việc ban hành hiệu lực thi hành của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và có hiệu lực từ 01/01/2018 đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho sự sinh hoạt, thực hành tín ngưỡng, tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nhấn mạnh Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo; đồng thời đảm bảo các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

“Thực tế trong thời gian vừa qua, nhiều tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận hoạt động tạo nên không khí sinh hoạt tự do thực hành niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Từ chỗ chỉ là sự đáp ứng nhu cầu của một bộ phận tín đồ trong xã hội, đường lối của Đảng đã khẳng định tôn giáo là nguồn lực quan trọng phát triển xã hội”- Thượng tọa Thích Đức Thiện bày tỏ.

Thượng tọa cho hay, Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Thượng tọa Thích Đức Thiện mong muốn Đảng không ngừng đổi mới tư duy, tăng cường chỉnh đốn, sáng tạo trong sinh hoạt Đảng và tập hợp quần chúng tạo nên sức mạnh dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại để lãnh đạo đất nước, lãnh đạo Nhân dân ta xây dựng thành công Việt Nam hùng cường.

“Tôi tin tưởng rằng với sự kêu gọi của Đảng về khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển được nêu trong báo cáo chính trị của Đại hội XIII, Đại hội sẽ lựa chọn ra những vị lãnh đạo có tâm, có tầm nhìn sâu rộng, có tài, có bản lĩnh, có trí tuệ, tâm huyết để đưa đất nước tiếp tục vượt lên tầm phát triển mới với tầm nhìn chiến lược kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Đồng thời, tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ thành công rực rỡ, mở ra thời kỳ mới cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XXI”- Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ./.

Phản hồi

Các tin khác