Tỉnh đoàn Bình Dương ra mắt ấn phẩm chào mừng Đại hội XIII

 

Ấn phẩm lịch bàn mừng Đảng - mừng xuân năm 2021

Ấn phẩm lịch bàn mừng Đảng - mừng Xuân năm 2021.

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương đã ra mắt công trình thanh niên ấn phẩm lịch bàn mừng Đảng - mừng Xuân năm 2021 dạng Infographic về các chặng đường vẻ vang của Đảng, về các Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các thời kỳ, các kỳ Đại hội Đảng. Đặc biệt, tuyên truyền truyền thống lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sông Bé - Bình Dương qua các thời kỳ gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những đóng góp, cống hiến của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Bình Dương cho sự nghiệp cách mạng.

 Được biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương sẽ phát hành 1.500 ấn phẩm lịch bàn trao tặng 100% các chi đoàn trong toàn tỉnh./.

Phản hồi

Các tin khác