Hình ảnh lễ khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam




Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ


Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư , Chủ tịch nước đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

và các văn kiện trình Đại hội



Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội


Đoàn Thư ký Đại hội

Đoàn Thư ký Đại hội





Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội








Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội



Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội














Phản hồi

Các tin khác