Mong muốn Đảng sớm đưa "nước ta trở thành nước phát triển"


Đồng chí Phạm Xuân Sinh, Bí thư Đảng ủy xã An Đổ, Bình Lục, Hà Nam: Tôi rất tâm đắc với chủ đề Báo cáo chính trị lần này. Đó là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đồng chí Phạm Xuân Sinh, Bí thư Đảng ủy xã An Đổ

Đồng chí Phạm Xuân Sinh, Bí thư Đảng ủy xã An Đổ

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên. Con số mà tôi rất ấn tượng đó là hơn 1.000 tổ chức đảng và hơn 87.000 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó, có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, kể cả đương chức và đã nghỉ hưu. Điều đó đã khẳng định quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bản lĩnh của ngành kiểm tra trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Tôi rất mong trong 5 năm tới, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đóng vai trò quan trọng, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có cơ chế kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham ô, lãng phí, lợi ích nhóm cũng như bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước.

 

Bên cạnh đó, từ thực tế một xã mới được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu như An Đổ, tôi nhận thấy người dân rất phấn khởi khi được thụ hưởng rất nhiều thành quả. Đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của người dân. Vì vậy, tôi mong trong nhiệm kỳ mới, Đảng ta tiếp tục có những quyết sách đúng đắn để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra đó là "nước ta trở thành nước phát triển", nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

 

Tiến sĩ Trần Kiên, giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội: Với vai trò là đảng cầm quyền duy nhất, tuyệt đối và toàn diện ở Việt Nam, trải qua 90 năm hình thành và phát triển, trong đó có đến 75 năm trực tiếp cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thấy các chính sách và hành động của Đảng là nguyên nhân tác động trực tiếp lên mọi khía cạnh như ổn định, hòa bình, phát triển, thịnh vượng của đất nước. Vai trò và ảnh hưởng to lớn, mạnh mẽ này của Đảng với đất nước và nhân dân sẽ còn tiếp tục trong tương lai nhưng chắc chắn sẽ chịu nhiều thử thách xuất phát từ bối cảnh trong nước và quốc tế.

Tiến sĩ Trần Kiên, giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiến sĩ Trần Kiên, giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Trong 20 năm tới, đặc biệt là giai đoạn 10 năm (2020 - 2030), theo tôi, sẽ là giai đoạn mang tính quyết định liệu Việt Nam có thể vươn lên trở thành một quốc gia phát triển, độc lập, tự chủ, tự cường được hay không trong đó, các chính sách, hành động của Đảng sẽ là nguyên nhân trực tiếp.

 

 Với vai trò, mục tiêu và bối cảnh như vậy cùng với kinh nghiệm và bài học lịch sử mà Đảng đã trải qua, để thành công trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ, Đảng tiếp tục xác định quyền lợi quốc gia là tối thượng và quan trọng nhất. Lấy dân làm gốc trong mọi chính sách, hành động của mình. Cùng với việc phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, Đảng cần khuyến khích tự do cá nhân bởi tự do cá nhân chính là hạnh phúc và cũng là động lực để mỗi người phát huy tốt nhất năng lực của mình, đóng góp trực tiếp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Các chủ trương, chính sách của Đảng cần hướng đến xây dựng xã hội trên cơ sở thượng tôn pháp luật, bình đẳng và công bằng, tôn trọng sự khác biệt.

 

 Lạm quyền và tham nhũng là các nguyên nhân trực tiếp và quan trọng nhất khiến một chính quyền thất bại bởi vậy, tôi đồng tình với nội dung đầu tiên, trước hết mà chủ đề báo cáo chính trị trình Đại hội đề cập đó là: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Anh Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Huyện đoàn Bát Xát, Lào Cai: Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi tin tưởng Đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ cao nhất để hoàn chỉnh nội dung các văn kiện Đại hội đạt chất lượng; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững quốc phòng - an ninh; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế, tiếp tục khẳng định lập trường, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Anh Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Huyện đoàn Bát Xát, Lào Cai

Anh Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Huyện đoàn Bát Xát, Lào Cai


Là một người trẻ, công tác tại huyện vùng cao biên giới, những năm qua, Đảng và nhà nước đã có rất nhiều chương trình, dự án, chính sách có hiệu quả nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho diện mạo các thôn, bản vùng cao của huyện thay đổi đáng kể…  Tuy nhiên do nhiều lý do khách quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, trình độ dân trí… nên đời sống của người dân vẫn còn những khó khăn. Tôi chỉ ví dụ trong đợt rét đậm, rét hại đầu tháng 01 vừa qua, nhiều địa phương trên địa bàn huyện xã xuất hiện băng giá, riêng xã Y Tý nhiều nơi xuất hiện mưa tuyết, gây thiệt hại lớn đến hoa màu của nhân dân, một số gia súc bị chết rét, nhiều gia đình vốn nghèo thì nay lại càng khó khăn hơn.

 

 Chính vì vậy, tại nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi mong muốn dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục có thêm nhiều chính sách, chương trình, đề án nhằm quan tâm hơn nữa tới đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế vào sản xuất, thích nghi với điều kiện tự nhiên, khí hậu khắc nghiệt. Tôi cũng mong Đảng có thêm các nghị quyết, chỉ thị nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, giúp người dân nâng cao nhận thức để cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

 

 Đảng cần quan tâm nhiều hơn nữa đến đội ngũ cán bộ trẻ, tạo điều kiện, môi trường để bồi dưỡng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, quan tâm nhiều hơn nữa đến chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên để từ đó, phát huy vai trò, trí tuệ, trách nhiệm và sức trẻ của thanh niên góp phần vào sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước./.

Phản hồi

Các tin khác