Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Ngày 12/11, tại Hà Nội, các Cụm thi đua số 1 và số 5 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động năm 2020 “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ, huy động tối đa nguồn lực, kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan an ninh, trật tự, không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2020. Đảm bảo an ninh về tôn giáo, dân tộc, các địa bàn chiến lược; tổ chức điều tra, xử lý nhiều vụ án quan trọng.

Các đơn vị chủ động, tích cực triển khai các mặt công tác  theo Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Công an bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: ĐN.

Các đơn vị chủ động, tích cực triển khai các mặt công tác theo Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Công an bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: ĐN.

Thực hiện tốt “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản”, Cụm thi đua số 1 đã chủ động triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp giữ vững an ninh quốc gia, tham gia bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, Hội nghị quốc tế quan trọng tổ chức tại Việt Nam. Chủ động, tích cực triển khai các mặt công tác công an theo chỉ thị, kế hoạch của Bộ bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các Đảng bộ trong Cụm thi đua số 1 đã tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổ chức triển khai có hiệu quả các đợt thi đua chào mừng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến tổng kết 05 năm phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 02 tập thể được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; 34 Huân chương; 25 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 184 Bằng khen của Bộ Công an và của các bộ, ban, ngành…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MD.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MD.

* Chiều cùng ngày, Cụm thi đua số 5 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc do Bộ Công an phát động năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức phát động thi đua trên các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Theo đó, các đơn vị trong Cụm đã tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an ban hành nhiều văn bản về quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác, đồng thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; khoa học hình sự; quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Các đơn vị trong Cụm đã phát động các phong trào thi đua gắn liền với thực hiện nhiệm vụ công tác chiến đấu, qua đó đã thực sự tạo động lực thúc đẩy toàn lực lượng hoàn thành tốt các mặt công tác. Các nội dung, chương trình công tác đều được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Ngoài ra, các Đảng bộ trong Cụm thi đua số 5 đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, đơn vị...

Trong năm 2020, nhiều đơn vị, cá nhân trong Cụm đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng Bằng khen.

Tại Hội nghị, các đơn vị thảo luận đề ra những giải pháp, phương hướng hoạt động của Cụm trong năm 2021; bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2020 và bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2021.

Cụm thi đua số 1 – Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an gồm: Cục An ninh nội địa, Cục An ninh đối ngoại, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh điều tra và Cục An ninh kinh tế tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Cụm thi đua số 5 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an gồm: Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cụm trưởng); Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Viện Khoa học hình sự; Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Phản hồi

Các tin khác