Phát huy sức mạnh của toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Báo cáo tại Đại hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 5 năm qua, Liên hiệp Hữu nghị đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Thực hiện văn hoá công sở”, “Chống rác thải nhựa” “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo động lực quan trọng nâng cao hiệu quả công tác chính trị như “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, Học tập phong cách làm đối ngoại nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới” và “Cán bộ Liên hiệp Hữu nghị xây dựng phong cách làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa”.

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương hết lòng hết sức vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân. Trong 5 năm qua, Liên hiệp đã tặng bằng khen cho 703 tập thể và 1.318 cá nhân, kỷ niệm chương cho 388 cá nhân. Tại Cơ quan Thường trực, Liên hiệp Hữu nghị đã tặng thưởng kỷ niệm chương cho 46 cá nhân, bằng khen cho 27 tập thể và 86 cá nhân.

Bên cạnh nhiều hoạt động thể hiện lòng biết ơn, tình cảm thủy chung của nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, Liên hiệp đã kiến nghị với Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Hữu nghị cho 45 tổ chức và 128 cá nhân, Huy chương Hữu nghị cho 37 cá nhân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 cá nhân và 12 tổ chức có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam.

Với những thành tích đã đạt được, Liên hiệp đã được tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân Chương Lao động hạng Nhất, các Huân chương cao quý của các nước bạn. Nhiều tổ chức thành viên, nhiều cán bộ các thế hệ của Liên hiệp và các tổ chức thành viên cũng được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và sự ghi nhận của bạn bè quốc tế.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho 10 tập thể Liên hiệp Hữu nghị địa phương.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho 10 tập thể Liên hiệp Hữu nghị địa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 trong toàn hệ thống Liên hiệp với chủ đề: “Phát huy sức mạnh của toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 – 2025”.

Phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống Liên hiệp, động viên công chức, viên chức, người lao động, hội viên trong hệ thống Liên hiệp nỗ lực phấn đấu, lao động, sáng tạo, đoàn kết, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 còn nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, tạo sự chuyển biến trong công tác thi đua khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống Liên hiệp, góp phần xây dựng Liên hiệp Hữu nghị vững mạnh và đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện được những mục tiêu này, căn cứ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn thi đua của các cấp và nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp, Cơ quan thường trực của Liên hiệp sẽ xây dựng chương trình thi đua cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế, trên tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước cả về nội dung, hình thức, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của toàn thể các tổ chức và cá nhân trong hệ thống Liên hiệp.

Thêm vào đó, tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Liên hiệp và các lãnh đạo các tổ chức thành viên; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Ngoài ra, Liên hiệp cũng khuyến khích tinh thần sáng tạo, đề xuất sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, tính hiệu quả, thiết thực của các hoạt động đối ngoại nhân dân. Thực hiện tốt công tác đăng ký, giao ước thi đua, đôn đốc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, phát hiện, nêu gương, nhân rộng, lan tỏa ảnh hưởng tích cực của các điển hình tiên tiến. Chú trọng tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với bạn bè quốc tế. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa công sở; xây dựng và thực hiện các tiêu chí cụ thể gắn với đặc thù công tác của Liên hiệp làm cơ sở đánh giá, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên trong toàn hệ thống Liên hiệp quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025, tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh, chung sức xây dựng và phát triển hệ thống Liên hiệp ngày càng vững mạnh, xứng đáng là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt nam toàn diện và hiện đại, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

abc

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên trong toàn hệ thống Liên hiệp quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025.

Tại Đại hội, đại diện các tập thể và một số cá nhân điển hình tiên tiến đã cùng nhau chia sẻ những cách làm hay, việc làm thiết thực để đạt các thành tích cao trong thời gian qua.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể Trung ương, 10 tập thể địa phương, cùng 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 2020./.

Phản hồi

Các tin khác