Sơn La phấn đấu thêm nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu
Xã Thái Bình ( huyện Yên Sơn) phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. (Ảnh: Đặng Huyền)

Xã Thái Bình (huyện Yên Sơn) phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021.
(Ảnh: Đặng Huyền)

Theo đó, tỉnh Sơn La phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó, xã Thái Bình (Yên Sơn) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao gồm: Vinh Quang (Chiêm Hóa); Bình Xa (Hàm Yên); Hoàng Khai (Yên Sơn); Sơn Nam (Sơn Dương) và xã Kim Phú (TP Tuyên Quang). Tỉnh phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới là Thổ Bình (Lâm Bình); Tân An (Chiêm Hóa); Tân Thành, Thái Sơn (Hàm Yên); Tân Long, Phú Thịnh (Yên Sơn); Hợp Thành, Tú Thịnh (Sơn Dương).

Tính đến cuối tháng 2/2021, toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 26,1%, vượt 26 xã so với kế hoạch; 100% huyện, thành phố trên địa bàn đều đã có xã đạt chuẩn nông thôn mới (riêng Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2019).

Sơn La phấn đấu đến năm 2025 có trên 68% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó có ít nhất 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; không còn xã dưới 10 tiêu chí. Có thêm ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất