Báo Nhân Dân: Tự hào chặng đường 70 năm lịch sử vẻ vang
Đồng chí Thuận Hữu trình bày toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Báo Nhân Dân (Ảnh: Đặng Hiếu)

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ra số đầu (11/3/1951 - 11/3/2021). Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chánh án Toàn án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình; Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; cùng đông đảo các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu; lãnh đạo Báo Nhân Dân qua các thời kỳ…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng Báo Nhân Dân.

Báo Nhân Dân là cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951) về “xuất bản một tờ báo, lấy tên là Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng” thay tờ Sự Thật, ngày 11/3/1951, giữa chiến khu Việt Bắc, Báo Nhân Dân ra số đầu.

Suốt 70 năm qua, đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân luôn xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của báo Đảng.

Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Báo Nhân Dân đã kiên trì bảo vệ đường lối Đổi mới của Đảng, giữ vững định hướng chính trị, thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích của báo Đảng, thông tin kịp thời, chính xác đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh, phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái, những biểu hiện tiêu cực, trì trệ: góp phần kiến nghị bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước....

Hiện nay, Báo Nhân Dân có hệ thống phóng viên thường trú tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, Các cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ phát triển về quy mô, ngày càng nâng cao hiệu quả công tác. Sáu cơ quan thường trú ở nước ngoài là Trung Quốc, Pháp, Thái Lan, Lào, Campuchia và Liên bang Nga đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền quốc tế, thông tin đối ngoại, mang hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè các nước trên thế giới và ngược lại, góp phần tích cực vào việc thực hiện đường lối đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng. Báo Nhân Dân có các ấn phẩm: Nhân Dân hằng ngày; Nhân Dân cuối tuần; Nhân Dân hằng tháng; Nhân Dân điện tử tiếng Việt, Nhân Dân điện tử tiếng Anh, Nhân Dân điện tử tiếng Trung Quốc, Nhân Dân điện tử tiếng Pháp, Nhân Dân điện tử tiếng Nga, Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha, Báo Thời Nay và kênh Truyền hình Nhân Dân.

70 năm qua, đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân luôn đồng hành cùng dân tộc, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành thẳng lợi các cuộc kháng chiến chống xâm lược, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từng tin, bài đăng trên các ấn phẩm Báo Nhân Dân đều tập trung phản ánh sâu đậm hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là những vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng, các nhiệm vụ trung tâm về phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa thành nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tích cực chủ động hợp tác quốc tế; tích cực tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội, tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhanh chóng tiếp cận, tranh thủ thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng Báo Nhân Dân trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện trong thời kỳ mới.

Với sự phấn đấu không ngừng, với những kết quả đạt được, Đảng và Nhà nước đã trao tặng tập thể những người làm Báo Nhân Dân nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1962); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1991); Huân chương Sao Vàng (năm 1996); Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2001); Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2010); Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2, năm 2011); Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2016). Nhiều đơn vị và cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của Báo Nhân Dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của các bộ, ban, ngành Trung ương…

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng những thành tựu to lớn mà Báo Nhân Dân đã đạt được trong 70 năm qua.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Lễ (Ảnh: Quang Hiếu/VGP)

Thủ tướng cho biết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát, những mục tiêu cụ thể, những định hướng phát triển và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược để phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, Thủ tướng nêu rõ, cần sự nỗ lực rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò của lực lượng báo chí cách mạng cả nước. Theo đó, Báo Nhân Dân cần tập trung tuyên truyền sâu rộng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh của người Việt Nam; vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, vì một đất nước Việt Nam phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Để công tác tuyên truyền có hiệu quả, thông tin Báo Nhân dân cần nhanh nhạy kịp thời hơn nữa, có những bài điều tra, phân tích, dự báo tình hình, những bài bình luận sâu sắc về các sự kiện lớn trong nước và thế giới, đáp ứng nhu cầu thông tin và định hướng dư luận xã hội trước những ảnh hưởng phức tạp của kỷ nguyên thông tin số hiện nay.

Trong tuyên truyền về Đảng và công tác xây dựng Đảng, Báo cần có cách thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn, để phản ánh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Làm tốt công tác tư tưởng, lý luận. Chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác đấu tranh phòng, chống tham. Báo cũng cần tập trung tuyên truyền những nhân tố mới, mô hình mới, con người mới, những tiến bộ mới trong phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế… Báo cũng cần tập trung tuyên truyền những đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo để phát huy sức mạnh nội sinh phát triển đất nước.

Báo cũng cần đổi mới cách thức tuyên truyền để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc vì sự phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Báo cũng cần tập trung đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đồng thời cần xây dựng những chương trình, đề tài, có những bài viết sắc sảo, có sức chiến đấu cao hơn.

Thủ tướng cũng yêu cầu cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nhân Dân cần thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, rèn luyện ý thức, tu dưỡng đạo đức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình tác nghiệp báo chí. Thường xuyên nắm bắt thực tế tại cơ sở, nâng cao trình độ mọi mặt để trên cơ sở tổng kết thực tiễn, viết những bài báo có sức hấp dẫn, thuyết phục người đọc với tâm trong sáng, tấm lòng sắt son vì sự nghiệp tuyên truyền của Đảng. Các cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân cần nỗ lực hơn nữa trong việc phát huy tinh thần dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau để xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất