Lai Châu: Phấn đấu thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”

Cụ thể, năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.948 tỷ đồng, bằng 97,2% kế hoạch năm, tăng 30,4% so với năm 2019. Hệ thống lưới điện tiếp tục được triển khai đầu tư theo các quyết định phê duyệt của Bộ Công Thương, trong năm đã hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng 40km đường dây trung thế, 65 trạm biến áp; 22km đường dây hạ thế; cấp điện cho 4.988 hộ, góp phần nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 95,1%, đạt 100% kế hoạch, tăng 0,5 điểm % so với năm 2019.

Dây chuyền sản xuất tôn mát 3 lớp hiện đại của Công ty TNHH Thủy Nam.

Công ty TNHH Thủy Nam - một điểm sáng trong phong trào thi đua tỉnh Lai Châu.

Thị trường hàng hóa, dịch vụ trong tỉnh ổn định, hàng hóa phong phú, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Trong các dịp lễ, tết và mùa mưa lũ không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 đạt 6.232,6 tỷ đồng, vượt 7,5% kế hoạch, tăng 2,5% so với năm 2019.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 53,21 triệu USD, trong đó giá trị hàng hóa của địa phương xuất khẩu đạt 15,2 triệu USD, bằng 100% kế hoạch; các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu của tỉnh chấp hành tốt các quy định của pháp luật và quy chế quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí theo quy định. Qua đó thúc đẩy phát triển các dịch vụ thương mại, thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng kho bãi, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân khu vực biên giới, tăng thu cho nguồn ngân sách địa phương và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong năm 2020 như: khó tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; dịch bệnh COVID -19 làm giảm sức mua; nguồn vốn Trung ương bố trí cho các dự án phát triển hạ tầng lưới điện nông thôn chậm…, năm 2021, tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất; tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Tỉnh Lai Châu quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 6.341,2 tỷ đồng; tỷ lệ số hộ sử dụng điện đạt 95,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 6.594 tỷ đồng; giá trị xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 57,71 triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 16,33 triệu USD, mở đầu thành công cho năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất