Tích cực tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

Đó là mong muốn được Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm chia sẻ tại hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Tại hội nghị, sau khi nghe những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025... các đại biểu đã thảo luận đề cập đến vấn đề tập trung phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tin tưởng, trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm và kết quả đạt được của nhiều nhiệm kỳ trước, với sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị nhất định sẽ thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Chẩu Văn Lâm đã báo cáo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các văn kiện thông qua tại Đại hội đã xác định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội không chỉ hoạch định đường lối phát triển của đất nước đến năm 2025 mà còn hoạch định đường lối, tầm nhìn dài hơi đến 2030 và 2045./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất