Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Ảnh: Tổng cục CNQP)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm

Tổng cục CNQP (tiền thân là Phòng Quân giới trực thuộc Bộ Quốc phòng), được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập ngày 15/9/1945. Với nhiều lần thay đổi về tổ chức biên chế, tên gọi khác nhau, đến nay, Tổng cục là một trong những cơ quan chiến lược trực thuộc Bộ Quốc phòng. Bám sát mục tiêu, quan điểm của Đảng và Nhà nước, Tổng cục tiếp tục được xây dựng và phát triển thành bộ phận cấu thành quan trọng của tiềm lực quốc phòng - an ninh quốc gia, có trình độ khoa học công nghệ (KHCN) tiên tiến, hiện đại, có năng lực nghiên cứu sản xuất, sửa chữa, cải tiến hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) có tính năng chiến kỹ thuật và chất lượng cao, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tác chiến cả trong thời bình và thời chiến; giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về CNQP, đồng thời là bộ phận quan trọng của nền công nghiệp quốc gia, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.            

Năm 2020, Tổng cục đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, phát huy được nhiều nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu có phạm vi ảnh hưởng trong cả nước. Cụ thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP) trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, quản lý Nhà nước về CNQP, góp phần khơi dậy tiềm lực quốc gia về CNQP phát triển theo hướng tiên tiến, hiện đại, tự chủ, tự cường và lưỡng dụng.

Triển khai, thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển CNQP trọng điểm, góp phần nâng cao rõ rệt năng lực, trình độ và hiện đại hóa CNQP quốc gia, từng bước đáp ứng yêu cầu trang bị cho huấn luyện SSCĐ và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật cho Quân đội và các lực lượng thực thi pháp luật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng, đặc biệt, trong điều kiện có nhiều khó khăn, Tổng cục đã tổ chức sản xuất kinh tế đạt tăng trưởng khá, từng bước mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục CNQP trao kinh phí hỗ trợ xây tặng nhà tình nghĩa tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội (Ảnh: Tổng cục CNQP)

Lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục CNQP trao kinh phí hỗ trợ xây tặng nhà tình nghĩa tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội (Ảnh: Tổng cục CNQP)

Ngoài ra, đã huy động sức mạnh, trí tuệ tập thể, không ngừng đổi mới, sáng tạo; thi đua nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nghiên cứu chế tạo được nhiều sản phẩm VKTB mới và dây chuyền, thiết bị sản xuất tiên tiến, hiện đại tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng trong sản xuất công nghiệp quốc phòng. Đã mở mới 514 đề tài NCKH, phát huy 15.689 sáng kiến các cấp; chế tạo mới được 1.286 dây chuyền, thiết bị SXQP; phát triển hiện đại hóa được 127 loại vũ khí, trang bị mới thay thế nhập khẩu, làm lợi và tiết kiệm ngân sách khoảng trên 1.000 tỉ đồng. Đã có 01 công trình được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học kỹ thuật (đợt 1); 01 công trình sản phẩm đoạt giải thưởng KHCN cấp Nhà nước, 20 công trình đoạt giải thưởng VIFOTEC và hàng trăm công trình, đề tài khoa học đoạt Giải tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Từ năm 2016 đến nay, đã tích cực áp dụng các thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất quốc phòng, chất lượng sản phẩm quốc phòng được nâng cao, tạo được lòng tin của bộ đội đối với đối với vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật do CNQP sản xuất. Công tác nghiên cứu KHCN, phát triển sản phẩm mới được đẩy mạnh và đạt được kết quả tốt.

Chủ động đổi mới, sáng tạo để phát triển lên tầm cao mới

Có được những kết quả đáng khích lệ trên, Tổng cục CNQP đã không ngừng tiến hành đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng tạo động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy Tổng cục và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển CNQP để lãnh đạo, chỉ đạo, khơi dậy sức mạnh đoàn kết tập thể, phát huy nội lực hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Tổng cục được cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Tổng cục CNQP hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết tại Xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Tổng cục CNQP hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết tại Xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Tổng cục CNQP)

Phong trào thi đua Quyết thắng đã trở thành những phong trào hành động cụ thể, bám sát nhiệm vụ nghiên cứu, LĐSX và hiện thực sinh động của đời sống CBCNV. Hàng chục nghìn lượt CBCNV trong Tổng cục đã ra sức thi đua đột phá, khắc phục khâu yếu, việc khó, khẳng định những thành tích và đỉnh cao mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cơ khí hóa, tự động hóa”, “5 nhất, 3 không”, “Doanh nghiệp Quân đội hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… trong Tổng cục đã xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, liên tục dẫn đầu phong trào thi đua, được tặng Cờ của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Tiêu biểu như: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Viện TP-TN, các nhà máy Z111, Z115, Z131, Z176, Z189, Tổng công ty Ba Son....

Trong 10 năm, Tổng cục đã có 13 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng, 04 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 352 chiến sĩ thi đua toàn quân và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Một nét nữa góp phần lên thành công chung của Tổng cục CNQP đó là, đã tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và X đạt kết quả thiết thực. Từng bước xây dựng, kiện toàn và quy hoạch tổ chức lực lượng CNQP phù hợp với chủ trương phát triển, đổi mới của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức lực lượng và sắp xếp doanh nghiệp trong Tổng cục, chủ động nghiên cứu, đề xuất mô hình, tổ chức mới và bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các đơn vị…Đặc biệt, công tác cải cách hành chính đã có chuyển biến tích cực. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015, giảm bớt các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Tổng cục.

Không ngừng tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về CNQP với 152 đối tác thuộc 50 quốc gia, vùng lãnh thổ, tạo bước tiến quan trọng nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng và phát triển CNQP quốc gia. Triển khai có hiệu quả một số dự án chuyển giao công nghệ cho đối tác nước ngoài theo chủ trương của Bộ Quốc phòng đồng thời giải quyết kịp thời, chặt chẽ các thủ tục đoàn ra, đoàn vào về hợp tác CNQP. Đặc biệt, trong hoạt động thương mại quân sự và hoạt động xúc tiến thương mại, năm 2018, Tổng cục lần đầu tiên tham gia Triển lãm Công nghiệp quốc phòng quốc tế được tổ chức tại Indonesia “Indo Defence 2018”. Qua hoạt động tại triển lãm, nhiều đối tác đã đánh giá cao các sản phẩm VKTB mang thương hiệu “Made in Viet Nam” và hiện đang mở ra nhiều thuận lợi cho hợp tác phát triển CNQP trong những năm tới.

Tổng cục cũng đã triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật, bảo vệ môi trường và thông tin khoa học quân sự, đáp ứng kịp thời sự phát triển và yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tài chính, vật tư, hậu cần, góp phần thiết thực, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP. Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, tham gia tích cực các chương trình xã hội và mục tiêu quốc gia. Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), địa bàn an toàn… Với sự chủ động và tích cực trong công tác xây dựng Đảng và các tổ chức quần chúng, 10 năm qua (từ năm 2010 đến năm 2019), Đảng bộ Tổng cục CNQP liên tục đạt TSVM, các tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc; Tổng cục không có tổ chức Đảng và tổ chức quần chúng yếu kém hoặc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, UVTV Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục  thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2020) (Ảnh: Tổng cục CNQP)

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, UVTV Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2020) (Ảnh: Tổng cục CNQP)

Đúng với tinh thần quân dân gắn bó keo sơn, Tổng cục còn tích cực tham gia các chương trình xã hội và mục tiêu quốc gia tại các địa phương nơi đóng quân, nhất là thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” cũng như tổ chức tốt các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa" và phong trào “xây dựng nông thôn mới”,“cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” kết hợp triển khai xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai; đặc biệt tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững trật tự - an ninh trên các địa bàn đóng quân với tổng kinh phí hỗ trợ trị giá gần 200 tỷ đồng giai đoạn 2010 đến nay. Một số công trình tiêu biểu như: Công trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng 3,7km đường giao thông tại xã Hưng Khánh của Nhà máy Z183; Công trình tôn tạo di tích lịch sử của Nhà máy Z111; Công trình xây dựng, cải tạo Cổng làng xóm Chằm, Xuân Sơn của Nhà máy Z175....

Cùng với việc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn đóng quân, các đơn vị Z111, Z121, Z131, Z176, Z183, Xí nghiệp 23/Z199, Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ,... đã tiếp nhận 3.260 con em địa phương vào đơn vị, cử đi đào tạo, bố trí việc làm tại nhà máy; đồng thời giải quyết tạo việc làm cho hàng nghìn lao động là nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục đã tích cực tham gia công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Đã vận động từ nhiều nguồn khác nhau, ủng hộ được trên 25 tỉ đồng xây dựng các loại quỹ của các địa phương; hỗ trợ xây dựng được 326 nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội, ngôi nhà 100 đồng; hỗ trợ 705 con bò giống cho các hộ nghèo; tổ chức thăm hỏi tặng quà 16.080 hộ nghèo với số tiền gần 14,5 tỉ đồng đồng; Tổ chức các đoàn khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 20 nghìn lượt người tại địa phương nơi đơn vị đóng quân và tại các xã vùng sâu, vùng xa đồng thời hàng năm đã tiếp nhận khám, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu giúp hàng nghìn lượt nhân dân trên địa bàn…

Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định; kinh tế toàn cầu suy thoái, khủng hoảng do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tình hình thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá ngày càng công khai, trực diện hơn. Hơn lúc nào hết, cùng với quân dân cả nước, Tổng cục CNQP quyết tâm phát huy vị trí, vai trò, xây dựng phát triển CNQP theo hướng tiên tiến, hiện đại, tự chủ, tự cường và lưỡng dụng, có trình độ khoa học công nghệ cao, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh, tạo cơ sở nền tảng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống, đúng với tinh thần mà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dành tặng trong dòng lưu bút “Quân giới Việt Nam chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, vượt mọi khó khăn, học tập nữa, học tập mãi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất