Thái Bình tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống
Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã mở ra vận hội mới đưa Thái Bình tiếp tục phát triển đi lên. (Ảnh: TT).

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã mở ra vận hội mới đưa Thái Bình tiếp tục phát triển đi lên. (Ảnh: TT)

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chính là sự nối tiếp từ thành công của đại hội cấp chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình (khóa XIX) đã chỉ đạo tích cực tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp gắn với việc phấn đấu, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời, chỉ đạo thực hiện khẩn trương công tác chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đạt kết quả, yêu cầu đề ra.

Đặc biệt, các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã nhận được những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm của các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đại hội đảng bộ các huyện, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Công tác nhân sự Đại hội được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định và trước đó đã có một quá trình chuẩn bị nguồn rất kỹ lưỡng. Cán bộ trong nguồn quy hoạch cấp ủy được đào tạo, bồi dưỡng, bố trí vào những vị trí công tác phù hợp. Chính vì vậy, Đại hội đã lựa chọn, bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tín nhiệm rất cao gồm 51 đồng chí đủ tiêu chuẩn theo quy định, có cơ cấu hợp lý, tiêu biểu cho ý chí, niềm tin, khát vọng và sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu tổng quát là: “Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”.

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu này, ngay sau thành công của Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu mỗi đại biểu dự Đại hội cần có hình thức phù hợp trên cương vị công tác của mình, kịp thời thông tin về kết quả Đại hội đến cơ quan, đơn vị, địa bàn nơi cư trú. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo sự đồng tâm, nhất trí, tin tưởng, hình thành động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: LA).

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: LA)

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX cũng đã khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế làm việc; đồng thời, bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới bảo đảm đúng quy định, theo phương án đã được phê duyệt trước Đại hội. Xây dựng, hoàn thiện chương trình làm việc toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống.

Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng triển khai với nhiều hình thức, biện pháp linh hoạt. Đến nay, 100% các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã hoàn thành việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng từng bước cụ thể hóa nội dung Nghị quyết gắn với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương.

Có thể khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX là niềm phấn khởi và là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, cố gắng vươn lên. Đồng thời, những kết quả Đại hội đạt được sẽ là cơ sở quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tranh thủ thuận lợi, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức; ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng các địa phương trong cả nước cùng tiến lên trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì cuộc sống mạnh giàu của Nhân dân./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất