Sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV vào cuộc sống, biến những quan điểm, mục tiêu, chủ trương của Đảng bộ tỉnh thành hiện thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội. Trước mắt, tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ kép, phòng, chống dịch COVID-19 đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tổ chức các phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; triển khai thực hiện chỉ thị về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tỉnh đang tập trung rà soát và chỉ đạo quyết liệt việc triển khai kế hoạch năm 2021 với trọng tâm là giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản và các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống người dân…

Sơn La coi trọng công tác tuyên truyền nội nghị quyết Đại hội các cấp. (Ảnh: QQ).

Sơn La coi trọng công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội các cấp. (Ảnh: QQ).

Được biết, sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chủ động tổ chức hội nghị thông tin nhanh về kết quả đại hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Các huyện ủy, thành ủy đều chú trọng nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nhất là Bí thư cấp ủy trong lãnh, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Theo đó, yêu cầu Bí thư cấp ủy phải là người trực tiếp truyền đạt nghị quyết; cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, thảo luận tại các hội nghị học tập; tổ chức viết bài thu hoạch.

Song song với đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; phân công nhiệm vụ cho các ủy viên. Tập trung chỉ đạo việc cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh; xác định các chương trình, đề án chuyên đề để phân công cho các cơ quan, đơn vị, cấp ủy viên tham mưu ban hành. Trong đó, tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hiện nay như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng - quân sự địa phương; công tác an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu lực lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của cấp ủy cơ sở…

Đặc biệt, sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc tuyên truyền nội dung Đại hội đã được Tỉnh ủy Sơn La và các tổ chức Đảng trực thuộc tập trung thực hiện có hiệu quả. Những điểm chính trong nội dung Đại hội, Nghị quyết của Đại hội, việc bầu Ban Chấp hành Trung ương... đã được thông tin đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các địa phương đã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền bảo đảm phù hợp với nhận thức của các đối tượng, nổi bật là các hình thức như: Hội nghị báo cáo trực tuyến qua mạng Internet, các cuộc họp, hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử các cấp, tuyên truyền viên, Báo Sơn La và Đài Truyền thanh - Truyền hình Sơn La… Đến nay, các sở, ban, ngành và các địa phương đã tổ chức hơn 2.500 hội nghị học tập nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền kết quả Đại hội ở tỉnh Sơn La là việc tuyên truyền đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ngay từ cơ sở. Theo đó, công tác quán triệt, học tập nghị quyết ở cấp cơ sở chủ yếu lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp bản, khu dân cư, sinh hoạt đoàn thể. Để việc quán triệt, truyền đạt nghị quyết hiệu quả thì nội dung cốt lõi của nghị quyết được biên soạn sát với đặc điểm, tình hình của địa phương rồi đưa ra thảo luận, lấy ý kiến của tập thể; qua đó giúp người nghe dễ hiểu, dễ thực hiện.

Trong công tác tuyên truyền, các cấp ủy cơ sở luôn đặc ra yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những hạt nhân tích cực trong công tác vận động quần chúng, vừa vận động, tuyên truyền nghị quyết vừa lắng nghe, tiếp thu và sẵn sàng giải thích, hướng dẫn Nhân dân những vấn đề họ quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết gắn với các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương... Nhờ vậy, việc nắm nội dung nghị quyết các cấp đã đi vào thực chất, sát với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Việc triển khai đưa Nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống luôn là vấn đề quan trọng bởi nghị quyết lãnh đạo các cấp chỉ thực sự có giá trị khi được đưa vào cuộc sống, góp phần phát triển địa phương, nâng cao đời sống người dân. Trong bối cảnh hiện nay, trước những khó khăn, thách thức mới nhất là những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, để đưa Nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống đòi hỏi sự phấn đấu và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cả về ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Vì vậy, thông qua công tác tuyên truyền, cần làm cho nội dung nghị quyết lan tỏa, thấm sâu vào cuộc sống; tạo nên các phong trào hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; từ đó, tạo động lực để từng địa phương và toàn tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, cũng như hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp./.

Phản hồi

Các tin khác