Cục Hải quan Thanh Hóa: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Cục Hải quan Thanh Hóa trao tặng danh hiệu "Đảng viên hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ" cho các đảng viên tiêu biểu. (Ảnh:H.P)

Năm 2020, Đảng ủy Cục Hải quan Thanh Hóa đã kịp thời triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Cục. Qua đó, định hướng và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hành động; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phù hợp với chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Đảng bộ Cục luôn đề cao và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng Đảng. Phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên trong các hoạt động và sinh hoạt Đảng. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 28/6/2018 và Kế hoạch số 81-KH/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay; Hướng dẫn số 29-HD/ĐUK ngày 30/11/2018 hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ trực thuộc, do đó đã tạo được chuyển biến rõ nét, khắc phục được những hạn chế, tồn tại trong sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng hiện nay. Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục và của các chi bộ trực thuộc. Theo đó, những băn khoăn vướng mắc của cán bộ, đảng viên và công chức được đưa ra tranh luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và có giải pháp tháo gỡ, xử lý trong Đảng uỷ Cục và các chi bộ.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ được chú trọng từ khâu đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật… Trình độ, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ. Đảng bộ Cục đã chủ động hơn trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, cho cả trước mắt và những năm tiếp theo. Năm 2020,đã có 338 lượt công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và các chuyên đề; phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức và hoàn thành các lớp: Trung cấp lý luận chính trị cho 75 học viên; Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cấp Phòng và tương đương cho 62 học viên và Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính Hải quan cho 69 học viên.

Đảng ủy Cục đã chủ động thống nhất với Lãnh đạo Cục về chương trình, kế hoạch thanh tra, giám sát của chuyên môn để phối hợp trong thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác đảng, đảng viên chấp hành Điều lệ, các Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết nội bộ và kiểm tra việc chấp hành các quy định của Bộ Chính trị, nhất là quy định số 47-QĐ/TW về "những điều đảng viên không được làm". 

Năm 2020, đã tiến hành kiểm tra, giám sát 06 cuộc tại các chi bộ trực thuộc. Nhìn chung các chi bộ và đảng viên trong chi bộ nghiêm túc chấp hành quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Đảng các cấp; tại Đảng bộ và các chi bộ, trong năm không nhận được đơn thư tố cáo nào và không có đảng viên vi phạm. Mặt khác, Đảng ủy cùng Ban Lãnh đạo Cục luôn chú trọng, chủ động thực hiện công tác phòng ngừa tiêu cực nội bộ và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo đơn vị đoàn kết, trong sạch; tăng cường chỉ đạo, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các công chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ.

Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Đảng ủy Cục đã quan tâm tạo điều kiện để các đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Theo đó, Thường vụ Đảng ủy Cục duy trì chế độ làm việc với các Tổ chức đoàn thể mỗi Quý/lần để nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các tổ chức. Điều này đã tạo động lực khuyến khích Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Nữ công tích cực hưởng ứng, tham gia có trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên, năm 2020, Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy kết quả đạt được, bước sang năm 2021, Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục đặt mục tiêu phương hướng hành động là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần nêu gương của người đứng đầu, thái độ gương mẫu, tự giác trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ đảng viên; Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị được giao. Đặc biệt là phấn đấu hoàn thành xuất sắc thu nộp NSNN năm 2021 là 10.200 tỷ đồng được giao./.
 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất