Cục Thuế Hà Nội quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

(Ảnh minh họa của: M.P)

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy cùng Ban lãnh đạo Cục Thuế TP Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức chủ động, quyết liệt triển khai đầy đủ, đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời vẫn đảm bảo hoàn thành mức cao nhất dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020.

Để kịp thời đưa các chính sách hỗ trợ về thuế đến người dân, doanh nghiệp, Cục Thuế TP Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án triển khai sớm, tập trung tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các chính sách giãn, giảm, gia hạn và các gói hỗ trợ về thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời, hiểu và thực hiện. Hình thức truyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế được đổi mới theo hướng linh hoạt, sáng tạo thông qua hình thức trực tuyến để kịp thời truyền tải đến người nộp thuế, được cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp cận, đánh giá cao.

Nhằm chống thất thu ngân sách hiệu quả, công tác quản lý, cưỡng chế nợ thuế luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thuế TP Hà Nội quyết liệt chỉ đạo. Nhờ đó, đơn vị đã chủ động rà soát đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế thu nợ ngay khi hết hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Đối với doanh nghiệp, người nộp thuế có hoạt động bán hàng, có dòng tiền nhưng vẫn chây ỳ nợ thuế, Cục Thuế kiên quyết áp dụng các biện pháp mạnh để thu hồi nợ thuế theo quy định; thực hiện công khai những doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế... Với những nỗ lực này, năm 2020, Cục Thuế TP Hà Nội đã thu hồi, xử lý khoảng 8.300 tỷ đồng tiền thuế nợ, khoanh nợ khoảng 7.200 tỷ đồng, số nợ thuế đạt dưới 5% trên tổng số thu ngân sách Nhà nước.

Cùng với nỗ lực thu, chống thất thu ngân sách, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thuế TP Hà Nội yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức tích cực cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Trong đó, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 ở tất cả các khâu trong quá trình quản lý thuế; đẩy mạnh việc thông tin với người nộp thuế bằng phương thức điện tử giúp việc trao đổi, hỗ trợ được nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện.

Nhờ triển khai những giải pháp kịp thời, đồng bộ, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn thành phố do ngành Thuế quản lý thực hiện là 267.585 tỷ đồng, đạt 102,8% dự toán được giao, tăng 6,6% so với thực hiện năm 2019, với 9/18 khoản thu, lĩnh vực thu có kết quả khả quan. Kết quả của năm 2020 góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Cục Thuế TP Hà Nội.

Xác định năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, trên cơ sở kết quả công tác thuế năm 2020, Đảng ủy cùng Ban lãnh đạo Cục Thuế TP Hà Nội đã chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị thuộc hệ thống triển khai 8 nhóm giải pháp với 2 khâu đột phá nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2021.

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục Thuế TP Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế phát triển để nuôi dưỡng – phát triển nguồn thu; tăng cường quản lý nguồn thu theo các chức năng quản lý thuế. Kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật thuế trên cơ sở nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống chuyển giá cũng như triển khai đầy đủ, có hiệu quả các giải pháp mở rộng cơ sở thuế...

Các cấp ủy, đơn vị thuộc hệ thống tiếp tục tăng cường công tác công tác thu nợ, cưỡng chế nợ thuế để giảm số nợ thuế và đảm bảo tỷ lệ nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế; xây dựng đội ngũ công chức thuế đầy đủ năng lực, kiến thức chuyên môn và kỹ năng chuyên nghiệp, luôn tận tâm trong công việc, thân thiện với người nộp thuế.../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất