Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân
Lý Nhân đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019. (Nguồn: hanam.gov.vn).

Lý Nhân đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019. (Nguồn: hanam.gov.vn).

Ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện Lý Nhân đã tích cực triển khai mọi nguồn lực, nhất là khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng toàn diện và bền vững. Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, nhìn chung địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn có những thay đổi rõ nét. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại.

Bám sát đặc điểm, điều kiện của huyện, Lý Nhân đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa, xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hàng năm, huyện chỉ đạo gieo trồng đúng thời vụ, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây trồng nên diện tích gieo cấy hàng năm giảm nhưng năng suất lúa duy trì ổn định, nâng cao (đạt bình quân 120 tạ/hạ/năm); chỉ đạo các địa phương duy trì và phát triển sản xuất cây vụ Đông, đặc biệt cây vụ Đông trên đất 2 lúa nên diện tích cây vụ Đông ngày càng mở rộng, tập trung chủ yếu là cây vụ Đông hàng hóa.

Bên cạnh đó, Lý Nhân còn tích cực triển khai thực hiện mô hình, đề án phát triển kinh tế trong nông nghiệp có gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: Đề án ứng dụng một số giống cây trồng mới được triển khai tại các xã Nhân Mỹ, Phú Phúc, Bắc Lý, Nguyên Lý; kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất trồng lúa sang trồng cây có giá trị kinh tế cao và nuôi trồng thủy sản; đề án ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, trên địa bàn huyện hiện có 724 máy làm đất các loại, 95 máy gặt, 01 máy cấy; 100% diện tích được làm đất bằng máy; 55 diện tích gieo thẳng bằng công cụ sạ hàng và gieo bằng tay; 95% diện tích lúa thu hoạch bằng máy gặt đập liên hoàn. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản năm 2020 ước đạt 2.160 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5,45%/năm; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đến năm 2020 ước đạt 112 triệu đồng/ha.

Cùng với phát triển nông nghiệp, huyện Lý Nhân cũng luôn chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Với mục tiêu phát triển toàn diện, Lý Nhân đã triển khai thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất cho doanh nghiệp thuê để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; huyện đã từng bước đầu tư củng cổ, nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao làm mẫu để các hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác và các hộ dân làm theo. Hiện nay trên địa bàn huyện đã quy hoạch và đang triển khai thực hiện 02 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 358,33 ha; tích tụ được 204,18 ha và bàn giao cho doanh nghiệp sản xuất bước đầu đạt hiệu quả. Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện ước đạt 6.013,7 tỷ đồng; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và làng nghề tiếp tục tăng trưởng, qua đó đã tạo điều kiện cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Trên địa bàn huyện hiện có 418 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong đó có 103 doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 15 làng nghề truyền thống tiểu thủ công nghiệp; 07 làng nghề tiểu thủ công nghiệp và 27 làng có nghề đã được UBND tỉnh Hà Nam công nhận.

Xã Xuân Khê - xã đạt chuẩn NTM mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Lý Nhân và tỉnh Hà Nam. (Ảnh: hanamtv.vn).

Xã Xuân Khê - xã đạt chuẩn NTM mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Lý Nhân và tỉnh Hà Nam. (Ảnh: hanamtv.vn).

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện nghị quyết của Huyện ủy Lý Nhân về xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai sâu rộng, đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Các nhóm tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ. Lý Nhân cũng chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt; hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các chương trình, dự án về nước sạch nông thôn được triển khai, đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay, toàn huyện có 09 nhà máy nước sạch đã được hoàn thành và đi vào hoạt động. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đến năm 2020 đạt 99,18%.

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Lý Nhân đã có 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Nhờ có chính sách thu hút nguồn lực phù hợp, toàn huyện đã huy động được trên 4.217.600 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 1.600.000 triệu đồng chiếm 38% để xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư đồng bộ, diện mạo NTM khang trang, sạch đẹp. Nhiều mô hình phát triển sản xuất mới hiệu quả cao, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, liên kết trong sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Công tác tích tụ ruộng đất, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, góp phần giảm nghèo theo hướng bền vững.

Ghi nhận những kết quả nói trên, ngày 13/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1231/QĐ-TTg công nhận huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đồng chí Trần Đức Thuấn, Bí thư Huyện ủy Lý Nhân, việc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là sự động viên to lớn để Đảng bộ và nhân dân toàn huyện tiếp tục đoàn kết, chung sức đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội; xây dựng quê hương ngày một phát triển đi lên.

Bước sang năm 2021, trong bối cảnh dự báo tình hình sẽ tiếp tục có những thuận lợi, khó khăn đan xen. Với tinh thần đổi mới quyết liệt, phát huy cao nhất những ưu điểm, nghiêm túc khắc phục hạn chế, tồn tại Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tích cực vào việc đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, tiếp tục xây dựng huyện Lý Nhân ngày càng phát triển./.

Phản hồi

Các tin khác