Quảng Yên: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ
Ảnh minh họa (Ảnh; TTXVN)

(Ảnh minh họa : TTXVN)

Quảng Yên hiện có khoảng 32.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16-30, chiếm 17,8% dân số thị xã; trong đó có gần 8.000 đoàn viên, hơn 12.800 hội viên Hội LHTN Việt Nam. Đây là lực lượng cán bộ, lao động trẻ đầy triển vọng sẽ tiếp nối truyền thống và góp phần xây dựng Quảng Yên phát triển trong tương lai.

Thấy được vai trò to lớn của thế hệ trẻ, trong công cuộc xây dựng và phát triển Quảng Yên, những năm qua, các cấp ủy thị xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn, hội, đội. Cán bộ, ĐVTN thị xã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận thanh niên dao động về tư tưởng, có biểu hiện lệch lạc về giá trị đạo đức, lối sống; thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội, ít hoặc không tham gia hoạt động do đoàn, hội, đội tổ chức. Một bộ phận thanh niên đi làm công nhân tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong và ngoài thị xã, do đặc thù công việc nên việc bố trí thời gian tham gia các hoạt động đoàn, hội tổ chức còn hạn chế.

Trước thực tế đó, các cấp ủy thị xã Quảng Yên đã kịp thời quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, coi đó là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trước hết, các cấp ủy thị xã quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư "Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng" trong tình hình mới; về truyền thống lịch sử của thị xã. Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, 19/19 phường, xã và thị xã đã hoàn thành nghiên cứu, biên soạn, chỉnh lý, bổ sung cuốn lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930-2020. Đây là cơ sở để thị xã chỉ đạo tiếp tục phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong Đảng và toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đến nay, trên 95% số học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn đã được tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ thị xã giai đoạn 1930-2020.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thị ủy và Đoàn Thanh niên thị xã tăng cường phối hợp thực hiện chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ thị xã. Theo đó, định kỳ hằng quý Ban Tuyên giáo Thị ủy tham gia bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho các đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, cán bộ đoàn, hội chủ chốt và báo cáo viên do đoàn thanh niên quản lý...

Cùng với đó, mời các chuyên gia cao cấp, các điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tổ chức các buổi nói về truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống cho hàng nghìn đoàn viên, hội viên và thanh niên trong trường học và địa bàn dân cư.

Nhờ có các hoạt động thiết thực, ý nghĩa này đã giúp các đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên hiểu rõ về truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của quê hương Quảng Yên; về những tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của thị xã. Ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, gương mẫu chấp hành pháp luật của các ĐVTN được nâng lên. Đoàn viên, hội viên, thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động. Qua đó góp phần khẳng định chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ của thị xã ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng Quảng Yên ngày một phát triển.

Phản hồi

Các tin khác