Kho bạc Nhà nước Bến Tre thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính

Ảnh minh họa. (Ảnh: M.P)

Chú trọng đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, KBNN Bến Tre tích cực triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đa dạng hóa các phương thức thu nộp ngân sách nhà nước, đồng thời, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội về những lợi ích DVCTT mang lại; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng DVCTT qua điện thoại, video chat và các mạng xã hội; mở diễn đàn qua E-mail để KBNN huyện kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Cùng với đó, KBNN Bến Tre phát động phong trào thi đua về triển khai DVCTT đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc; tổ chức các đoàn công tác trực tiếp xuống các huyện, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong triển khai DVCTT và các vấn đề nghiệp vụ liên quan; quán triệt đến từng công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, không để tồn đọng, kéo dài và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các đơn vị giao dịch…

Đánh giá về những kết quả đạt được trong triển khai DVCTT, ông Cao Cự Nhâm – Giám đốc KBNN Bến Tre cho biết, với những giải pháp cụ thể, đồng bộ và quyết liệt, triển khai DVCTT tại KBNN Bên Tre đã có nhiều chuyển biến tích cực, vượt tiến độ đề ra. Đến nay đã đạt được mục tiêu triển khai DVCTT trong năm 2020 với số đơn vị giao dịch tham gia và số lượng chứng từ giao dịch qua DVCTT đạt 100%.

Tính đến ngày 31/10/2020, KBNN Bến Tre đã đạt được mục tiêu triển khai DVCTT, số đơn vị giao dịch tham gia và số lượng chứng từ giao dịch qua DVCTT đạt 100%. KBNN Bến Tre cũng là một trong 4 KBNN tỉnh, thành phố dẫn đầu và sớm hơn 02 tháng so với kế hoạch của KBNN giao.

DVCTT đã tạo sự công khai, minh bạch hóa thủ tục hành chính, tăng mức độ hài lòng, mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện chuyển/gửi hồ sơ và nhận trả kết quả kiểm soát chi NSNN, thanh toán thông qua Internet online nhanh chóng, chính xác.

Cùng với đó, quy trình thao tác đơn giản, được tinh giảm dần các bước, bỏ thủ tục không cần thiết, tiến tới thực hiện ngày càng nhanh, tiện lợi cho các đơn vị sử dụng NSNN và công chức thực hiện nghiệp vụ kiểm soát chi, thanh toán tại  KBNN Bến Tre.

Đồng thời, DVCTT cũng tạo điều kiện giảm thời gian kiểm soát, thanh toán qua KBNN, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, tính đến ngày 22/12/2020, giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 tại KBNN Bến Tre ước đạt 4.434.230 triệu đồng, đạt 84,61%, trong đó giải ngân vốn kéo dài từ các năm trước chuyển sang đạt 100%.

Đa dạng hóa các phương thức thu nộp NSNN

Thời gian qua, KBNN Bến Tre đã đẩy mạnh cải cách hành chính về quy trình, thủ tục, cơ chế thu và hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) thông qua triển khai đồng bộ các giải pháp như: Hoàn thiện cơ chế chính sách, áp dụng CNTT vào quy trình, thủ tục thu nộp NSNN thông qua việc triển khai Dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - KBNN - Hải quan - Tài chính”; tổ chức phối hợp thu NSNN giữa KBNN với các cơ quan thu và NHTM; triển khai thanh toán điện tử tập trung với Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các NHTM.

Thông qua các hình thức phối hợp thu, ủy nhiệm thu NSNN đã góp phần tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian đi lại, chi phí cho người nộp thuế, đồng thời tập trung nhanh được nguồn thu cho NSNN. Nhờ đó, năm 2020, KBNN Bến Tre thu NSNN đạt 5.166 tỷ đồng, bằng 106,84% so với dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 103,32% chỉ tiêu phấn đấu của địa phương.

KBNN Bến Tre tiếp tục tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt như: Phối hợp với các NHTM tổ chức triển khai các hình thức thu NSNN không dùng tiền mặt; thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản thanh toán bằng tiền mặt qua KBNN theo đúng chế độ quy định; thực hiện việc chi tiền mặt qua hệ thống NHTM đối với các khoản thanh toán có giá trị lớn; thanh toán chi trả cá nhân qua tài khoản; nghiên cứu triển khai chi tiêu NSNN qua thẻ tín dụng.

KBNN Bến Tre chủ động xây dựng phương án giảm dần thanh toán tiền mặt tại trụ sở KBNN tỉnh, huyện, trình UBND tỉnh phê duyệt và đang triển khai thực hiện đối với các khoản chi NSNN dưới 100 triệu đồng. Từ đó, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và giảm dần tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre và hướng tới xây dựng Kho bạc “ba không”.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, KBNN Bến Tre tiếp tục nâng cấp hệ thống DVCTT, TABMIS, các hệ thống thanh toán điện tử; đẩy mạnh ứng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn đến các tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN về bộ TTHC của Kho bạc; đẩy mạnh vận động các đơn vị tham gia ứng dụng cảnh báo rủi ro, cung cấp thông tin trực tuyến, để giúp đơn vị nhanh chóng kiểm soát, quản lý kinh phí tại KBNN, hạn chế rủi ro...

Phản hồi

Các tin khác