Đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Xã Mỹ Khánh tổ chức nâng cấp giao thông. (Ảnh: Báo Cần Thơ)

 Củng cố tổ chức

Đảng bộ xã Mỹ Khánh có 15 chi bộ, 407 đảng viên. Năm 2019, một số cán bộ chủ chốt xã như Bí thư Đảng ủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Phó Chủ tịch HĐND xã vi phạm, bị xử lý kỷ luật, từ đó, ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã chỉ đạo củng cố cán bộ chủ chốt xã Mỹ Khánh, như: thay đổi Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và một số chức danh chủ chốt khác của xã.

Đồng chí Lê Văn Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: “Đội ngũ cán bộ chủ chốt xã được thay thế, kiện toàn, đã đoàn kết, quyết tâm “xốc” lại công việc, củng cố niềm tin với nhân dân, đưa mọi nhiệm vụ và phong trào đi lên”. Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai rõ ràng và minh bạch mọi công việc, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của cấp ủy cấp trên. Đảng ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, tổ chức cho cán bộ, đảng viên cam kết và đăng ký thực hiện tốt Nghị quyết và Chỉ thị này, tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tại các cuộc họp chi bộ. Nhờ vậy, hầu hết cán bộ, đảng viên đã tự soi, tự sửa khuyết điểm, phòng tránh những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong năm 2020, Đảng bộ xã đã kết nạp được 8 đảng viên, đạt 267% kế hoạch; Đảng bộ xã không có cán bộ, đảng viên vi phạm; niềm tin của nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền được nâng lên.

 Đoàn kết xây dựng quê hương

Năm 2020, các mặt công tác, phong trào của xã Mỹ Khánh có sự chuyển biến tích cực. Tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt là xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Đáng kể nhất là việc huy động các nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông nông thôn. Từ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và nhân dân đóng góp, trong năm 2020, xã đã tráng bê tông tuyến đường dọc kinh Vĩnh Thống ấp Mỹ Ái, dài 650m, rộng 3m; tuyến đường cặp Rạch Nhum - Rạch Vinh ấp Mỹ Lộc, dài 600m, rộng 3m; tuyến đường Rạch Xẻo ấp Mỹ Hòa, dài 650m, rộng 3m; tuyến đường Cù Lao ở ấp Mỹ Thuận, dài 600m, rộng 3m.

Ông Huỳnh Văn Bảy, người dân ấp Mỹ Lộc chia sẻ: “Năm rồi, gia đình tôi đã đóng góp hơn 2 triệu đồng mua cát, đá, cùng Nhà nước làm đường. Đường sá rộng rãi, sạch đẹp, đón xuân càng vui hơn”.

Còn bà Nguyễn Thị Bé, người dân ấp Mỹ Ái, chia sẻ: “Tất cả những chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền đều xuất phát từ nhu cầu thiết thực của người dân, tạo được sự đồng tình rất cao. Năm qua, chúng tôi không chỉ hiến đất, góp tiền làm đường, làm cầu, mà còn chung tay giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa”.

Năm 2020, Đảng ủy xã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, chú trọng thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Xã đã cấp phát đúng, đủ, kịp thời gần 1,6 tỉ đồng, hỗ trợ cho hơn 1.000 đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; vận động xã hội hóa xây mới và sửa chữa 5 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, xây mới 10 căn nhà đại đoàn kết.

Ông Lê Văn Tho, hộ nghèo ấp Mỹ Thuận, phấn khởi nói: “Vợ chồng tôi già yếu, sống phụ thuộc vào con, cháu. Năm rồi, địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng cất nhà Đại đoàn kết. Tôi biết ơn cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương rất nhiều”.

Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, quan tâm hỗ trợ người nghèo vươn lên, năm 2020, xã Mỹ Khánh có 29 hộ thoát nghèo. Hiện nay, toàn xã chỉ còn 9 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,25%), thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng lên, đạt hơn 56 triệu đồng. Đồng chí Lê Văn Thuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Năm 2021, Đảng ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng các chương trình, kế hoạch. Qua đó, quyết tâm xây dựng địa phương phát triển, hướng đến mục tiêu xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu./.

Phản hồi

Các tin khác