Bình Thuận: Chú trọng công tác kiểm tra, giải quyết vi phạm trong Đảng

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh Bình Thuận đã chủ động phối hợp, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác tham mưu cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao được tập trung, nhất là kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kịp thời, chủ động giải quyết đơn, thư tố cáo, phản ánh có liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp và nhân sự đại biểu dự Đại hội cấp trên; tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận (Ảnh: Hữu Phúc).

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ

năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận. (Ảnh: Hữu Phúc).

Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát và triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã được Ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc tỉnh thực hiện khá tốt; nội dung kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, dư luận bức xúc, như ở lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; những điều đảng viên không được làm; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; công tác quy hoạch cán bộ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, … Công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản được quan tâm, đảm bảo đúng nguyên tắc và trách nhiệm, bám sát quy chế đề ra góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 37 tổ chức Đảng và 425 đảng viên, qua kiểm tra đã kết luận 20 tổ chức Đảng và 292 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức Đảng và 167 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 3 tổ chức Đảng và 31 đảng viên, qua kiểm tra đã kết luận 22 đảng viên có vi phạm, phải xử lý kỷ luật (9 khiển trách, 3 cảnh cảo, 8 cách chức, 2 khai trừ); tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên (2 khiển trách, 1 cảnh cáo, 3 cách chức và 2 khai trừ).

Với những kết quả đạt được trong năm 2020 và trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Cờ thi đua đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tuy nhiên, trong năm 2020 công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh vẫn còn những hạn chế, khó khăn đó là: Một số cuộc kiểm tra, giám sát và giải quyết tố cáo của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy còn chậm so với kế hoạch đề ra. Công tác nắm bắt thông tin để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên vẫn còn ít. Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của một số cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc còn chậm.

Nguyên nhân của những hạn chế nói trên được cho là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa bám sát chương trình, kế hoạch đề ra; phương pháp nghiên cứu, khảo sát, nắm bắt thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm chưa nhạy bén; ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 và tập trung cho công tác phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; phát sinh nhiều đơn, nhất là đơn giấu tên, mạo tên nên mất nhiều thời gian xử lý, khảo sát, ảnh hưởng đến nhiệm vụ khác./.

Phản hồi

Các tin khác