Cục Hải quan Bình Dương phát huy vai trò của Đảng trong công tác lãnh đạo

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao

Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát, đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế và xã hội cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, Nghị quyết đã xác định rõ phương châm của Đảng bộ là tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất; Quyết tâm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao. Phương châm này đã được quán triệt, triển khai thực hiện mạnh mẽ xuyên suốt cả năm 2020 trong tất cả các tổ chức, đoàn thể, với sự tham gia tích cực, hiệu quả của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

Về phía chính quyền, Đảng ủy cùng Ban lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, tập trung vào 18 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra với 235 hoạt động cụ thể thuộc 3 lĩnh vực: Cải cách hiện đại hóa hải quan; thu ngân sách nhà nước; xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. Trên cơ sở đó, các đơn vị thuộc và trực thuộc đã cụ thể hóa với các giải pháp chi tiết để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Cục; Công đoàn và Đoàn Thanh niên xây dựng chương trình công tác năm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị để tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, Đảng ủy Cục Hải quan Bình Dương đã tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị; Kết luận của Trung ương và các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối. Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, chất lượng các kế hoạch chương trình công tác trong năm 2020 đề ra. Đồng thời, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội, đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ, thể hiện được sự năng động, đối mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục đã quyết liệt chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến từng cơ sở Đảng, đơn vị trong toàn Cục. Kết quả cho thấy, các hoạt động đã đi vào chiều sâu, đã xây dựng được những giải pháp mới trong triển khai học tập cũng như kịp thời nhân rộng các mô hình hay của tập thể, cá nhân. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đưa việc học tập và “làm theo Bác” trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên. Điều này, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, nội dung kiểm tra, giám sát đi vào thực chất, bám sát các nội dung chỉ đạo của cấp trên. Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn thể hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tổ chức các phong trào hành động cách mạng đem lại hiệu quả cao, tạo được sự tin tưởng của quần chúng đối với Đảng, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng.

Tiếp tục phát huy cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng

Bước sang năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp và dự báo sẽ còn kéo dài, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao của Cục Hải quan Bình Dương. Căn cứ vào đặc điểm tình hình và điều kiện thực tiễn, Đảng ủy Cục Hải quan Bình Dương đã đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đặc biệt, điểm nhấn trong các giải pháp tiếp tục được khẳng định là tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong toàn Đảng bộ và toàn Cục.

Đảng ủy Cục Hải quan Bình Dương xác định rõ mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đơn vị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; xây dựng Đảng “thật sự trong sạch, vững mạnh”, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) và nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt, học tập, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chương trình của Đảng bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng thực hiện đổi mới mạnh mẽ các phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, Cấp ủy các chi bộ; Tập trung làm tốt nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm tra, giám sát trong Đảng... Cùng với đó, nâng cao, đổi mới công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy tinh thần làm việc hăng say, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn đơn vị, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021.

Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên đã được triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2021, khi tất cả các đơn vị của Cục đã hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, đảm bảo hàng hóa thông quan không bị ách tắc. Chỉ tính trong 7 ngày trực Tết Nguyên đán 2021, Cục Hải quan Bình Dương đã làm thủ tục cho 56 doanh nghiệp, với 801 tờ khai, kim ngạch đạt hơn 79 triệu USD.../.

Phản hồi

Các tin khác